RAPORTTI: Elektroniikkajätettä ei hyödynnetä tarpeeksi

Elektroniikkalaitteiden sisältämät arvokkaat metallit kannattaisi ottaa nykyistä paremmin talteen, sanotaan VTT:n, Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston selvityksessä.

Nykyisin elekroniikka ja muun yhteiskuntaätteiden hyödyntämis- ja käsittelyketjuissa häviää paljon arvokkaita raaka-aineita, joilla olisi runsaasti uusiokäyttöä. Jäte on muuttumassa uudenlaiseksi hyödykkeeksi, jolla käydään maailmanlaajuista kauppaa.

Tiukkenevien kierrätystavoitteiden ja raaka-aineiden hintojen nousun odotetaan edistävän myös uusien materiaalihukkaa vähentävien innovaatioiden syntymistä. Nykyisin erilaiset jätemateriaalit sekoittuvat keräilyvaiheessa, koska vain osa niistä pystytään lajittelemaan.

Tällainen murskaukseen perustuvat kierrätysprosessit soveltuvat huonosti esimerkiksi elektroniikassa käytettyjen arvometallien erottamiseen. Tuotteen kierrätettävyys olisi otettava huomioon jo tuotesuunnittelussa selviää 2012 tehdystä selvityksest (pdf).

Tutkimustulosten perusteella ketjuissa tapahtuva jätteiden hyödyntäminen materiaalina ja energiana on edullista sekä ympäristön että usein myös kustannusten kannalta. Osalle jäteraaka-aineista tarvitaan kuitenkin uusia kustannustehokkaampia ratkaisuja.

Kiristyvät kierrätystavoitteet yhdessä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon kanssa tulevat vaikuttamaan oleellisesti jätteiden hyödyntämiseen ja käsittelyyn. Tuottajavastuun kiristyminen aiheuttaa myös uusia haasteita etenkin sähkö- ja elektroniikkaromun, romuautojen ja muovipakkausten käsittelyssä.