Memristoreita painamalla

Nanomateriaaleilla voidaan toteuttaa komponentteja painettavaan elektroniikkaan. Oulussa on kokeiltu memristoreiden tulostamista mustesuihkulla. Kehitettyjä magneettisia musteita voidaan käyttää esimerkiksi korkean taajuuden komponenttien kuten antennien ominaisuuksien säätöön.

Pietsosähköisillä musteilla on laajalti käyttökohteita painettavassa elektroniikassa. Perjantaina Oulun yliopistolla tarkastettavassa filosofian maisteri Mikko Nelosen väitöskirjan kerrotaan miten tutkimustyön aikana syntetisoitiin  liuos, jolla on memristiivisiä eli ohjelmoitavaan resistanssiin perustuvia ominaisuuksia.

Tulostamalla tästä liuoksesta ohuita kerroksia voitiin valmistaa ensimmäinen mustesuihkutulostettava memristorikomponetti. Memristoritutkimus palkittiin jo vuonna 2012 Tokiossa järjestetyssä ICFPE-konferenssissa Student poster award -palkinnolla.

Nelosen tutkimuksissa kehitettiin magneettisia, pietsosähköisiä ja memristiivisiä musteita käytettäväksi painettavan elektroniikan sovelluksissa. Työn alussa kehitettiin matalassa lämpötilassa kovetettavia musteita, jotka aiemmista menetelmistä poiketen toteutettiin käyttäen raaka-aineina jauhemaisia lähtöaineita.

Näihin jauheisiin pohjautuen valmistettiin magneettisia ja pietsosähköisiä musteita. Pietsosähköisillä musteilla on käyttökohteita esimerkiksi painettavissa paineantureissa. Musteiden valmistuksessa huomioitiin myös niiden käyttökelpoisuus muoville painetuissa komponenteissa.

Sähkötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Inks based on inorganic nanomaterials for printed electronics applications (Epäorgaanisiin nanomateriaaleihin pohjautuvat musteet painettavan elektroniikan sovelluksiin). Väitöskirjaon luettavissa netistä (pdf, 7,9 Mt).