TIETOPAKETTI: Suomi vapautti nelikopterit lentämään

Suomessa on yksi maailman liberaaleimmista ilmailumääräyksistä koskien miehittämättömien ilma-alusten kuten kauko-ohjattavien nelikopterin lennättämistä. Laitteen käyttötarkoitus sanelee kuinka valvottua lennättäminen on.

Harrastajien käytössä olevien pienkoptereiden ja lennokkien sääntely on uuden Trafin määräyksen mukaan merkittävästi kevyempää kuin ammattikäytössä olevan kauko-ohjattavan ilma-aluksen. Vastaavasti ammattilaisella on mahdollisuus toteuttaa sellaisia lentotehtäviä, joista harrastajan on syytä pysyä poissa.

”Uunituore miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskeva määräyksemme on Euroopan, jollei koko maailman liberaalein’’ sanoo Trafin pääjohtaja Kari Wihlman. Hänen mukaansa tänään voimaan tullut määräys antaa tilaa kokeiluille ja uudenlaisen liiketoiminnan kehittymiselle.

nokiakopteriErityisesti kauko-ohjattaville ja kameroilla varustetuille laitteille nähdään suuret liiketoimintamahdollisuuden erilaisissa tarkastus- ja valvontatehtävissä. Nokia Networks on kokeillut nelikoptereita tukiaseminen tutkimiseen ja energiayhtiöt sähkölinjojen vikojen paikantamiseen.

”Olemme halunneet luoda edellytykset uuden ilmailusegmentin täysimittaiseen hyödyntämiseen ja mahdollistaa erilaiset kokeilut, sillä liiketoiminnan kehittymistä haetaan erityisesti kokeilujen kautta’’, sanoo Wihlman Trafista

Vaikka uusi määräys on kevyt, se sisältää paljon turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. ”Olkoon laite kauko-ohjattu ilma-alus tai lennokki, on ohjaimissa olevan aina pidettävä huolta siitä, että lennätys ei aiheuta vaaraa muille ihmisille eikä haittaa esimerkiksi pelastustöitä tai muuta viranomaisen toimintaa.” kertoo johtava asiantuntija Jukka Hannola.

Hannolan mukaan nyt onkin tärkeää koko alan imagon kannalta, että toimijat omaksuvat heti alusta alkaen vastuullisen toimintakulttuurin. Jos kauko-ohjattavaa ilma-alusta tai lennokkia käytetään kuvaamiseen, on hyvä muistaa, että kuvaustoimintaa koskee kaikki se mitä on säädetty esimerkiksi kotirauhasta, yksityisyydensuojasta, tekijänoikeuksista tai Suomen aluevalvonnasta ja yleisestä vaaranaiheuttamisesta, vaikka näistä ei ilmailumääräyksessä erikseen listatakkaan.

Itsestään selvää on, että lentoliikenteelle vaaraa aiheuttava tai lentoliikenteen sujuvuutta häiritsevä toiminta on aina kielletty.  ”Erikseen lennonjohdon kanssa menettelyistä sopimalla ammattilaisille on mahdollista työskennellä myös lentokenttien läheisyydessä” tarkentaa Hannola. Maailmalla on kuitenkin jo tapahtunut joitakin nelikoptereiden ja lentokoneiden yhteentörmäyksiä.

Tietopaketti uusista määräyksistä

Trafin on koonnut uudesta lennokkeja ja muita kauko-ohjattavia lentolaitteita koskevista määräyksistä tietopaketin: