VIDEO: Sairaanhoitajat haluavat toimivaa teknologiaa

Sairaanhoitajat suhtautuvat uusimpaan teknologiaan myönteisesti, mutta uudenlaisten laitteiden ja järjestelmien pitää oikeasti myös toimia. Sairaanhoitajaliiton tekemä kysely paljastaa, että teknologiasta on tullut viime vuosikymmeninä kiinteä osa sairaanhoitajan työtä.

Sähköisten tietokantojen lisäksi hoitajat hyödyntävät erilaisia lääkintälaitteita. Niistä eniten huutia ovat saaneet tietojärjestelmät ja niiden hitaus- ja toimimattomuusongelmat. Sairaaloissa ollaan kuitenkin siirtymässä pian uuteen vaiheeseen, jossa käyttöön tulevat uudet teknologiset sovellutukset, kuten peli- tai mobiilisovellukset, virtuaaliklinikat tai robotiikka.

Aivan uusimmat tekniikat eivät kuitenkaan vielä näy sairaanhoitajien arjessa, mutta niihin kannattaisi jo valmistautua. Noin 80 prosenttia Sairaanhoitajien liiton kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista haluaa olla mukana kehittämässä teknologian hyödyntämistä hoitotyössä.

Suhtautuminen teknologiaan vaihtelee selkeästi eri ikäryhmissä. Alle 35-vuotiaista sairaanhoitajista yli 80 prosenttia koki, että teknologia helpottaa työtä, kun taas yli 56-vuotiaista vain 57 prosenttia. Nuorten työntekijöiden luonteva suhtautuminen teknologiaan asettaa myös uusia odotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajille.

Selvityksen mukaan vain alle puolet vastanneista nuorista sairaanhoitajista oli sitä mieltä, että heidän työpaikkansa hyödyntää rohkeasti uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia.
Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto pitää tärkeänä, että tulevaisuuden sairaanhoitajan koulutus pysyy kehityksen mukana ja on ajanhermolla.

Sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 464 sairaanhoitajaa.