Suomi viemään vedyn tankkausasemia

Suomalaista vetytankkaustekniikkaa viedään lähivuosina kasvavasti Eurooppaan. Woikoski toimittaa ensimmäisen Suomen ulkopuolisen vetytankkausaseman Ruotsin Göteborgiin.

Koko Euroopan kattavan vedyn TEN-T-jakeluverkoston uskotaan kasvavan nopeasti. Esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä Saksassa pitäisi olla 400 vetytankkausasemaa.

’’Göteborgiin tuleva, ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolelle sijoittuva vetytankkausasemamme on oivallinen päänavaus teknologiaviennillemme, sanoo Woikosken toimitusjohtaja Kalevi Korjala.

Suomalainen Woikoski on tuottanut vetyä yli sadan vuoden ajan, ja sen marraskuussa 2014 avaama Kokkolan elektrolyysilaitos on Euroopan suurin tätä teknologiaa käyttävä vedyntuotantolaitos.  Vetytuotantoa voidaan myös helposti lisätä Suomessa kasvattamalla elektrolyysikapasiteettia. Elektrolyysissä vedestä tuotetaan sähkön avulla vetyä, joten energian raaka-ainetta on rajattomasti saatavilla.

Liikenne- ja viestintäministeriön toukokuussa 2015 julkaisemassa selvityksessä todetaan, että Suomessa tuotetaan liikennepolttoaineeksi sopivaa vetyä jo noin 2 000 000 kiloa vuodessa. Tällä määrällä voidaan kattaa esimerkiksi kuvan Hyondain vetyauton tyyppisen 10 000 henkilöauton tai 830 linja-auton polttoainetarve.

Ministeriön raportti toteaa, että vety on sähyundaivetyhkön rinnalla ainoa energialähde, joka mahdollistaa täysin hiilidioksidivapaan liikkumisen edellyttäen, että vedyn tuottamiseen ei ole käytetty fossiilista energiaa. Suurin osa Suomessa tuotetusta vedystä syntyy teollisuuden sivuvirtana.

Suomessa Woikoski aikoo rakentaa 2030 mennessä yli kaksikymmentä vetytankkausasemaa niin niin, että ne kattavat koko maan liikenneverkoston. Vetyä käyttävä polttokennoauto kulkee noin 600 kilometriä kolme minuuttia kestävällä tankkauksella, jossa autoon tankataan viisi kiloa vetyä.

 

Aloituskuva: Vety maksaa tällä hetkellä kymmenen euroa kilolta eli polttoainekustannus on kymmenen euroa sataa kilometriä kohden. Kuvassa Woikosken vedyn tankkausasema, jossa voidaan käyttää sekä 350 että 700 barin tankkauspainetta.