RAPORTTI: Teollisella internetillä Suomeen 48 000 työpaikkaa

Teollisen internetin murros tuo Suomelle mahdollisuudet 12 miljardin euron investoihin vuoteen 2023 mennessä. Digitaalitekniikan täysmääräinen hyödyntäminen internetin avulla voisi tuoda Suomeen 48 000 työpaikkaa, arvioidaan Aalto-yliopiston, VTT ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijoiden selvityksessä.

Teollisen internetin mahdollisuuksia, vaikutuksia ja esteitä selvittänyt hanke Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportissa piirretään kolme mahdollista kehityspolkua sille, miten teollinen internet muuttaa yhteiskuntaamme, sekä määritetään 15 konkreettista toimenpidettä, joiden avulla Suomesta saadaan rohkea edelläkävijä teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Teollinen internet viittaa kehitystrendiin, jossa sekä yritysten sisäiset liiketoimintaprosessit että myytävät tuotteet ja palvelut kytketään verkkoon. Tämä edellyttää, että kaikilla tuotanto- ja palveluprosessiin liittyvillä asioilla ja esineillä on digitaalinen tunniste, joka välittää dataa toimitus- ja arvoketjujen eri toimijoille. Jatkuva yhteys internetiin mahdollistaa ennustettavan toiminnan.

Jos teollisen internetin kehityksessä ei onnistuta pääsemään nopeasti eturintamaan, tuottavuus, investoinnit ja työpaikkojen määrä jatkavat laskuaan. Suomen teollisuuden kehitys on viime vuosina ollut heikkoa ja investointien ja tuottavuuden suunta laskeva. Työryhmä arvioi, että jos mitään ei tehdä, tämä kehitys jatkuu ja seuraavalla nelivuotiskaudella menetetään 16 000 työpaikkaa.

Toisena vaihtoehtona yritykset ja muut toimijat hyödyntävät nopeasti ja tehokkaasti teknologian tarjoamat uudet mahdollisuudet liiketoiminnassaan ja näin voidaan saavuttaa neljän miljardin euron investointien ja 16 000 työpaikan kasvu. Jos taas suomalaiset yritykset ottavat roolin teollisen internetin alustojen ja ekosysteemien avaintoimijoina, voidaan työryhmän mukaan saavuttaa jopa 12 miljardin euron suuruiset investointien ja 48 000 työpaikan kasvunäkymät.

Uusia teknologioita ja innovatiivisia ratkaisuja voidaan edistää esimerkiksi käyttämällä kaikista julkisista hankinnoista viisi prosenttia innovatiivisiin teollista internetiä edistäviin vaihtoehtoihin. Myös isojen yritysten on toimittava entistä enemmän kasvuyritysten rahoittajina ja kumppaneina. Yhdysvalloissa suuryritykset tekevät noin kymmenen prosenttia kaikista uusiin startup-kasvuyrityksiin suuntautuvista pääomasijoituksista, kun Suomessa tällainen toiminta on hyvin vähäistä.

Pääomasijoitukset tulisi selvityksen mukaan nähdä startup-yrityksiin verotuksessa osana yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnastaan tekemiä lisävähennyksiä. Julkisen vallan tehtävänä on luoda selvityksen mukaan investoinneille ja kasvulle suotuisat puitteet uuden aktiivisen teollisuus- ja omistajapolitiikan keinoin.

Yritysten tehtävänä on puolestaan investoida digitaalisten kyvykkyyksien kehittämiseen ja luoda uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ja markkinoihin perustuvaa kasvua. Varsinkin kun tarjolla on runsaasti tietoliikenneosaajia Nokia- ja Microsoft-irtisanomisten takia. Heillä voisi olla runsaasti annettavaa teollisen internetin jalkauttamisessa suomalaisiin kuluttajalaitteiden lisäksi teollisten suurempienkin koneiden ja laitteiden liittämiseen nettiin.

Lue ”Suomi – teollisen internetin Piilaakso” (38 s. pdf-tiedosto)  ja englanniksi Finland—The Silicon Valley of Industrial Internet (38 pages, pdf)