5G-verkkoja nykyistä korkeammille taajuuksille

Genevessä perjantaina päättynyt televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssi WRC-15 osoitti lisää taajuuksia langattomalle laajakaistalle. Konferenssissa päätti aloittaa myös tutkimukset aiempaa korkeampien taajuuksien käytöstä 5G-yhteyksiin.

Televiestintäliitto ITU:n  kongressissa neuvoteltiin tulevaa 5G-verkkoteknologiaa varten tutkittavista taajuuskaistoista konferenssin loppuun asti.  Lopputulokseksi päädyttiin tukimaan nykyisten laajakaistaverkkojen tajuuksia huomattavasti korkeampia taajuuksia 24,25 GHz:n ja 86 GHz:n välille.

Tavoitteena oli alkuaan valita rajallinen määrä taajuuskaistoja väliltä 6-100 GHz. Suomi tuki ehdotusta, että konferenssi olisi tehnyt päätöksen myös matalampien taajuusalueiden (6-20 GHz) tutkimisesta. Korkeampien taajuuksien tutkimukset tehdään vuosina 2016 – 2019 ITU-R:n tutkimusryhmissä. Lopulliset taajuuskaistapäätökset tehdään vuoden 2019 radiokonferenssissa teknisten ja yhteensopivuustutkimusten pohjalta.

ITUn radioviestintäkonferenssi WRC-15 päätti osoittaa myös lisää taajuuksia langattomalle laajakaistalle. Langattoman laajakaistan käyttöön osoitettiin maantieteellisesti laajoilla alueilla harmonisoidut taajuuskaistat 1 427 – 1 518 MHz ja 3 400 – 3 600 MHz.  Näiden taajuuskaistojen lisäksi osoitettiin Euroopan ulkopuolella tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tietyissä maissa käytettäviksi mm. 700 MHz:n taajuusalue.

Konferenssin tärkeimpiä päätöksiä oli taajuuskaistan 1 427 – 1 518 MHz harmonisointi langattomalle laajakaistalle. Tämän taajuuskaistan keskiosa 1 452 – 1 492 MHz on jo harmonisoitu Euroopan tasolla laajakaistaverkkojen käyttöön.

Suomen konferenssille ehdottaman taajuusalueen 470 – 694 MHz tutkiminen päätettiin siirtää Euroopan osalta vuoden 2023 konferenssin asialistalle osana laajempaa koko taajuusalueen 470 – 960 MHz eri radiojärjestelmien tarpeiden tutkintaa.

700 MHz:n käyttöehdoista sopimus

Edellisessä konferenssissa langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön osoitetun 700 MHz:n taajuusalueen käyttöehdoista päästiin myös sopimukseen. Päätös vahvistaa ehdot, joilla eri järjestelmien häiriötön käyttö naapurimaiden välillä voidaan toteuttaa.

Suomen ja Venäjän välillä sovittiin konferenssin aikana kahdenkeskisellä sopimuksella tarkemmin langattomien laajakaistaverkkojen ja Venäjän ilmailun radionavigoinnin käytön ehdoista.

Laajakaistaisilla viranomaismaisverkoilla on mahdollisuus käyttää osaa taajuuskaistasta 694 – 862 MHz kansallisten tarpeiden mukaisesti. ITU:n päätöslauselma 646 kattaa kapea-, leveä- ja laajakaistaisten viranomaisverkkojen tekniset ja operatiiviset tarpeet huomioiden kehittyvien ja teollisuusmaiden kansalliset vaatimukset.

Lentokoneiden paikantaminen paranee ja langattomat yhteydet koneiden sisälle

Konferenssissa käsiteltiin kiireellisenä asiana lentokoneiden maailmanlaajuisen seurannan kehittäminen viime vuosina kesken lennon tapahtuneiden lentokoneiden katoamisten takia.  Konferenssin päätöksen mukaisesti jatkossa satelliitit kattavat maaverkon tavoittamattomissa olevat alueet ja välittävät tiedot lentokoneiden lähetteistä, kuten sijainnista, lähimmälle maa-asemalle.

Konferenssissa päästiin sopimukseen myös taajuuskaistoista ja toimenpiteistä, joilla lentokoneen hallintajärjestelmän kaapeliyhteydet voidaan korvata soveltuvin osin langattomalla tiedonsiirtojärjestelmällä.  Kaapelit muodostavat suuren osan lentokoneen kokonaismassasta, ja langattoman järjestelmän käyttöönotto pienentää polttoaineenkulutusta tuoden lentoyhtiöille säästöjä.

Seuraava radiokonferenssi järjestetään vuonna 2019.