Raportti: Älyratkaisuille tuhansien miljardien markkinat

Pariisin uusi ilmastosopimus antaa mahdollisuuden Suomelle päästä edelläkävijöiden joukkoon. Sitran tuoreen markkina-analyysin mukaan tarjolla on jopa 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä.

Pariisin ilmastosopimuksen tiukka tavoite pitää maapallon lämpeneminen vain 1,5 asteessa sekä myös kehittyvien maiden sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen voivat avata Sitran selvityksen mukaan ennennäkemättömät mahdollisuudet vihreiden älykkäiden ratkaisujen markkinoille.

Kansainvälisen Frost&Sullivan -konsulttiyhtiön kanssa tehty analyysi tarkastelee kuutta tärkeää sektoria: energiaa, vesi- ja jätehuoltoa, liikennettä, rakentamista, teollisuutta sekä biotaloutta.

”Cleantech-ratkaisujen kysyntä kiihtyy nopeammin kuin mitä aiemmin arvioitiin. Nykyisestä reilusta 400 miljardista 6 000 miljardiin kasvava markkina voidaan saavuttaa jo vuonna 2030. Suomalaiset pääsevät mukaan luomalla ensin ratkaisuja kotimarkkinoille”, analysoi tilannetta johtava asiantuntija Tiina Kähö, joka vetää Sitrassa Hiilineutraali teollisuus -avainaluetta.

Näkymät ovat tuoreen analyysin mukaan rohkaisevia: Suurin kasvupotentiaali on maailman älykaupunkeihin rakennettavassa infrastruktuurissa, jossa avautuu jo viiden vuoden päästä 1 500 miljardin euron vuotuiset markkinat.

Voimakkainta on kasvu älyliikenteen ja liikkumisen sektoreilla: älykkäät liikennejärjestelmät ja itseohjautuvat ajoneuvot tarjoavat jopa 3 400 miljardin euron vuotuiset globaalit markkinat. Sitran toisen tuoreen selvityksen mukaan pelkästään energia- ja liikennesektorilla Suomen puhtaiden teknologioiden viennin arvo kasvaa vuoteen 2030 ollen noin viisi miljardia euroa vuodessa.

’’Suomella on Sitran raportin mukaan erinomainen mahdollisuus tuoda älykaupunkeihin erityisesti energiatehokkuuden ja kiertotalouden ratkaisuja sekä liikenteen puhtaita ratkaisuja, kuten biopolttoaineita”, toteaa Mari Pantsar, joka johtaa Sitrassa Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teemaa.

Myös älykkäät jäte- ja vesijärjestelmät, materiaalit ja pakkaukset sekä tuotantojärjestelmät muodostavat yhdessä yli 670 miljardin euron vuosittaisen markkinan. Suomella on erinomainen mahdollisuus tuoda älykaupunkeihin erityisesti energiatehokkuuden ja kiertotalouden ratkaisuja sekä liikenteen puhtaita ratkaisuja, kuten biopolttoaineita.

Lue Sitra Benefits of carbon-neutrality in a rapidly changing business -raportti (pdf). #IoT