Uudet tilaukset tiukassa – vienti takkuaa

Teollisuuden tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 marraskuussa 1,7 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 marraskuussa. Myös tilaukset laskivat seitsemän prosenttia vuoden takaiseen ja vienti laski marraskuussa neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kemian teollisuuden vienti laski öljynhinnan takia ja vaikeuksissa potenut sähköteollisuus piiputti edelleen kahdeksan prosentti vuoden takaiseen nähden. Ainoastaan metsäteollisuudessa tuli 2,5 prosenttia kasvua. Muuten alat piiputtivat vuoden takaiseen nähden.

tuotanto1120142015Eikä lähikuukaudet lupaa edelleenkään paranevaa, sillä uusia tilauksia teollisuus sai vuoden takaista vähemmän. Uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 marraskuussa 7,0 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Hyvän alkuvuoden takia tammi-marraskuun aikana tilaukset kasvoivat vielä 1,2 prosenttia edellisvuodesta.

Tilaukset vähenivät kaikilla toimialoilla. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 4,5 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6,0 prosenttia. Paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat edellisvuodesta 8,2 prosenttia ja kemianteollisuudessa 9,7 prosenttia.

Teollisuudella on käyttämätöntä tuotantokapasiteettia. Marraskuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 81,1 prosenttia, joka oli 1,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuuden kapasiteetista oli marraskuussa käytössä 87,7 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2014 marraskuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli marraskuussa 82,1 prosenttia eli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Vienti takkuaa edelleen

Viennin arvo oli marraskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,3 miljardia euroa eli viisi prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 marraskuussa.  Koko tammi-marraskuun aikana vienti laski neljä prosenttia.

Viennin arvon painoi laskuun öljytuotteiden, koneiden ja laitteiden sekä sähkökoneiden viennin väheneminen. Viennin ainoita kasvualoja olivat metsäteollisuuden tuotteet sekä kuljetusvälineet.

Vienti laski eniten Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. Myös vienti Ruotsiin, Alankomaihin ja Kiinaan väheni. Sen sijaan vienti Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan lisääntyi marraskuussa vuoden takaisesta.

Myös tuonti niiasi marraskuussa kolme prosenttia ja oli arvoltaan 4,5 miljardia euroa. Tuonti vuoden alusta laski seitsemän prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajan jaksoon.

Tuonnin laskuun vaikutti edellisten kuukausien tapaan eniten raakaöljyn tuonnin arvon väheneminen vuoden takaisesta. Myös raudan ja teräksen sekä muovien tuonti oli laskusuuntaista. Kuljetusvälineiden, koneiden ja laitteiden sekä sähkökoneiden tuonti sen sijaan lisääntyi. Myös farmaseuttisia tuotteita tuotiin enemmän kuin vuotta aiemmin.

Marraskuussa vienti ei siis muuttunut lokakuusta, jolloin Suomen tavaraviennin arvo vajosi lokakuussa kymmenen prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna ja oli 4,6 miljardia euroa. Tässä (LINKKI, 354 kt, pdf) yksityiskohtaisemma vienti ja tuontitiedot.

Kuva: ABB Vaasan moottoritehdas.