Katsaus: Tekesin rahoitusta saaneet vuonna 2015 – Nokia ykkösenä

Digitaalisuus oli selkeä painopiste Tekesin viime vuoden tutkimus- ja innovointirahoituksessa.  Mekittävin rahoituskohde oli Tekesin mukaan mailmanlaajuisesti ainutlaatuisen testiverkko-ekosysteemin rakentaminen ja käynnistäminen. Eniten kehitysrahaa saivat edelleen Nokia ja korkeakouluista Aalto-yliopisto.

Vuonna 2015 Tekes rahoitti 575 miljoonalla eurolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten projekteja. Yritysten projekteihin summasta kohdistui 366 miljoonaa euroa, josta 70 prosenttia pienille ja keskisuurille yrityksille. Pk-yritysten osuus myönnetystä rahoituksesta kasvoi selvästi.

Suurimmat rahansaajat olivat silti tuttuja veturiyrityksiä. Hyvä esimerkki on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen testiverkko-ekosysteemin 5G Test Network Finlandin (LINKKI) rakentaminen ja käynnistäminen yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.soiniTekes

”Testiympäristössä ovat mukana tietoliikenne-alan suuret kansainväliset toimijat, kuten Nokia, Ericsson ja Huawei, pk-yritykset, verkko-operaattorit, viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. ”, Tekesin pääjohtaja Pekka Soini kertoo.

Testiverkolla luodaan Soinin mukaan Suomelle pitkän tähtäimen kilpailuetua toimialarajat ylittäen ja siitä voidaan rakentaa Suomelle todella hyvä vetovoimatekijä.

Vuonna 2015 päättyneissä Tekesin projekteissa syntyi aiempaa enemmän välittömiä tuloksia. Projekteissa syntyi yhteensä 1 880 tuotetta, palvelua tai prosessia, 1 250 patenttia ja 1 320 opinnäytettä.

Myös startupien rahoitus kasvoi. Tekes rahoitti kaikkiaan 702 startupia yhteensä 140 miljoonalla eurolla. Tutkimus- ja innovointirahaoituksella syntyy edelleen myös työpaikkoja vaikka viime vuodet ovat olleet Suomelle taloudellisesti raskaita.

”Kannattaa lisäksi muistaa, että Tekesin rahoituksella syntyneet työpaikat ovat korkeaa osaamista vaativia työpaikkoja”, Pekka Soini sanoo. Hän kannustaa pohtimaan, mistä yritys voi saada kilpailuetua.

Soinin mukaan myös julkisia hankintoja pitää voida käyttää digi-murroksessa aktiivisesti edesauttamaan innovaatiovetoista kasvua Suomelle. Esimerkiksi sote-uudistuksen yhteydessä täytyy Soinin mukaan avata mahdollisuuksia innovatiivisille pienille yrityksille.

’’Saamme kansalaisille parempia ja asiakasystävällisiä palveluja, kustannustehokkuus paranee, ja yritys voi saada samalla arvokkaan referenssin ponnistellessaan kohti vientimarkkinoita”, Soini perustelee julkisten hankintojen hyötyjä.

HUOM! Päivitetty taulukon tietoja.

Vuoden 2015 rahansaajat

Tekes on avannut rahoituspäätökset uuteen nettipalveluun , josta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen tietoja voit hakea organisaation nimellä tai määritellä haluamasi vuodet, organisaatiolajit, organisaatioiden koot, toimialat tai maakunnat.

Tekesin myöntämien rahoituspäätösten luvut eroavat vuositasolla maksetuista, koska.Tekes maksaa rahoituksen projektin etenemisen mukaan.. Esimerkiksi  Nokian eri yksiköille Tekes on myöntänyt rahoitusta vuonna 2015 yli 24 miljoonaa euroa, mutta maksanut viime vuoden aikana 12,5 miljoonaa euroa.

Myönnetyt (LINKKI)  ja maksetut (LINKKI) tutkimusrahat vuonna 2015.

Tutkimusrahoitusta maksettu vuonna 2015,  yli miljoona euroa

Nokia (* 12.487.788
Valmet(** 5.792.934
Borealis Polymers Oy 5.650.000
Sandvik Mining and Construction Oy 2.760.581 
F-Secure Oyj 2.572.486
Enevo Oy 2.109.153
AW-Energy Oy 2.083.132
Oy L M Ericsson Ab 1.962.314
Verto Analytics Oy 1.925.444
Aidon Oy 1.831.147
Kemira Oyj 1.819.377
Bittium Wireless Oy 1.670.476
Savaterra Oy 1.639.931
M-Files Oy 1.583.771
Analyse Solutions Finland Oy 1.550.400
Elisa Videra Oy 1.539.679
Coctio Oy 1.520.000
KONE Oyj 1.472.818
TrademarkNow Oy 1.458.009
Oy OMS Optomedical Systems Ltd 1.444.000
Thermo Fisher Scientific Oy 1.400.480
UPM-Kymmene Oyj 1.391.234
Suunto Oy 1.361.700
Orion Oyj 1.344.780
Linkker Oy 1.331.200
ABB Oy 1.325.118
Skaala Oy 1.296.792
Stora Enso Oyj 1.228.736
Philips Oy 1.225.515
Herantis Pharma Oyj 1.204.900
Multi Touch Oy 1.189.076
Wello Oy 1.167.808
GE Healthcare Finland Oy 1.172.358
SSAB Europe Oy 1.141.011
Ruukki Construction Oy 1.135.558
Mobidiag Oy 1.100.332
Visedo Oy 1.040.000
Inkron Oy 1.030.000
HUOM: Yhdistetty *) Nokian ja **) Valmetin eri yritysten luvut.

Vuonna 2015 maksettu rahoitus tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille, yli 10 miljoonan euroa

VTT 38.502.017
Aalto-korkeakoulu / säätiö 24.295.201
Tampereen teknillinen yliopisto / TTY-säätiö 17.111.409
Oulun Yliopisto 14.387.535
Helsingin yliopisto 11.352.849
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 10.408.645