IoT-osaaja Tekesin digijohtajaksi

Ohjelmistoyritys Digiasta tuttu konkariyrittäjä Pekka Sivonen on nimitetty Tekesin digitaalisuus-alueen johtajaksi. Hänen tehtävä on aktivoida pienet ja isot yrityksen yhteistyönä kehittämään, kokeilemaan ja pilotoimaan uusia radikaaleja innovaatioita.

TekesSivonenTekesin digitaalisuus-alueen johtajana Pekka Sivosen tehtäviin kuuluu digitalisoitumisen myötä syntyvien tulevaisuuden suuntien ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistus. Hän myös vastaa Tekesin strategian rakentamisesta digitaalisuuden hyödyntämiseksi yritysmaailmassa.

”Uskon kasvokkain jutteluun yritysten kanssa ja digitaalisuuden hyödyntämiseen ketterissä kokeiluissa ja pilotoinnissa – oli kyseessä softafirma tai konepaja kokoon katsomatta”, vakuuttaa Pekka Sivonen.

Sivosella on monipuolinen yritystausta muun muassa pörssiyritys Digian perustajana ja toimitusjohtajana sekä esineiden internetiin (IoT) perustuvaa liiketoimintaa edistävän IndustryHackin päävalmentajana.  Pekka Sivonen siirtyy Tekesiin terveysteknologian startup-kiihdyttämö Verticalista. Hän jatkaa uudessa työssäänkin yritysten mentorointia.

Uusi johtaja vetämään terveysaluettaTekesPulkkinen

Tekes on nimittänyt hyvinvointi ja terveys -alueen johtajaksi Anssi Pulkkisen. Hän on koulutukseltaan proviisori ja MBA ja hänellä on pitkä kokemus lääke- ja diagnostiikkateollisuuden johtotehtävistä.

”Onni on myös se, että meillä on paljon tieteen ja teknologian osaamista. Tämä potentiaali saadaan käyttöön, kun yritykset saadaan ratkomaan ongelmia. Siitä syntyy uusia vientituotteita ja suorien ulkomaisten investointien aalto’’, sanoo Anssi Pulkkinen.

Kuvat: Tekes, Susanna Lehto ja Anssi Pulkkinen