Nokialle jättipotti patenttiriidasta

Nokia sai jättipotin Samsungin välisessä patenttilisenssiin liittyvässä välimiesmenettelyssä. Korealaisyhtiö joutuu maksamaan Nokialle satoja miljoonia euroja. Lähivuosien aikana Nokian patentoinnista vastaavalle Nokia Technologiesille on tulossa kaikkiaan 1,3 miljardin tulot kaikista riitautetuista patenteista.

Kansainvälisen kauppakamarin kansainvälinen välitystuomioistuin (The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) antoi Nokialle positiivisen päätöksen. Jo ennen päätöstä Nokia ja Samsung ovat sopineet, että Nokian patentteja koskevan lisäkorvauksen suuruus määräytyy välimiesmenettelyn perusteella.

”Riippumattoman välimiesmenettelyn käyttö on hyvä ja tunnustettu menettelytapa patenttilisensseihin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi”, sanoi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän johtaja Ramzi Haidamus.

Ratkaisu koskee osaa Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän patenttivalikoimaa vuoden 2018 loppuun asti. Siihen kuuluvat Nokia Technologiesin lisäksi Nokia Networksin ja Alcatel-Lucentin patentit sekä aineettomat oikeudet. Niihin kuuluvat myös  standardoituihin teknologioihin liittyvät essentiaali ja implementaatiopatentit sekä muut patentoidut teknologiat.

Nokia arvioi saavansa päätetyistä ja käynnissä olevista välimiesmenettelyistä vähintään noin 1,3 miljardia euroa kassavirtaa vuosina 2016-2018. Lukuun sisältyy myös Nokian ja Samsungin patenttikiistan välimiesmenettelyn ratkaisun mukaiset korvaukset, joista osa on tosin saatu jo ennakkomaksuina.

Nokia arvioi Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihdon olevan vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä noin 400 miljoonaa euroa ja koko vuonna 2015 noin 1 020 miljoonaa euroa. Näihin lukuihin sisältyvät myös nyt päätetyn ja tulevien muiden patenttiriitojen välimiesmenettelyn ratkaisun vaikutukset.

Nokialle patentit ovat erittäin hyvä bisnes ilman välimiesoikeuden päätöksiäkin. Yritys arvioi Nokia Technologiesin liikevaihdon arvioidaan kasvavan koko vuonna 2015 koko vuoteen 2014 verrattuna.  Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen lopusta lukien, Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän liikevaihto ilman kertakorvauksia oli vuositasolla noin 800 miljoonaa euroa välimiesmenettelyn ratkaisu huomioiden.

Päivitetty 9.25.