Älykästä teknologiaa energiakokeiluihin

Kuluttajatutkimuskeskus ja Motiva keräävät kevään aikana tietoja ajankohtaisista uuden energian kokeiluista osana Smart Energy Transition -hanketta. Aineistoon haetaan sata tiivistä kokeilukuvausta, joista kaksikymmentä analysoidaan tarkemmin.

Tulevaisuudessa energian käyttäjälle on jo tarjolla rooli aktiivisena toimijana, joka myös tuottaa itse energiaa ja hyödyntää erilaisia sovelluksia tuotannon ja kulutuksen säätämiseen.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja Motiva keräävät nyt tietoa edelläkävijäyritysten ja -kuntien uuden energian kokeiluhankkeista. Tuloksia hyödynnetään muun muassa julkisen sektorin kokeilutoiminnan kehittämisessä.

Aineisto julkaistaan kesällä 2016 Suomen Akatemian Smart energy transition -hankkeen verkkosivuilla (LINKKI), ja sitä hyödynnetään osaamiskartoituksessa, käyttöliittymäsuunnittelussa sekä julkisen sektorin kokeilutoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan myöhemmin myös verkkoalusta kokeilujen yhteistyöhön ja yhteiseen oppimiseen.

’’Olemme kiinnostuneita kokeiluista, joissa rakennuksissa, asuinalueilla tai liikenteessä sovelletaan tietotekniikkaa, uusiutuvaa energiaa, energian varastointia ja kysyntäjoustoa’’, kannustaa tutkimusjohtaja Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Kokeiluhankkeissa testataan uusia teknisiä ratkaisuja ja toimintatapoja erilaisissa käyttöympäristöissä ja mittakaavoissa. Hankkeissa kokeillaan uusia tapoja organisoida energian ja liikkumispalvelujen hankintaa ja hallintaa sekä investointien rahoitusta. Kokeiluhankkeita ovat esimerkiksi energiayhtiöiden aurinkopaneelien vuokraus tai liikenteen järjestäminen joustavasti hiihtokeskuksessa.

’’Uusien sähkön ja lämmön tuotantotapojen ansiosta rakennukset ja liikenne integroituvat yhä kiinteämmin energiajärjestelmään. Älykkäät käyttöliittymät ohjaavat käyttäjiä energiatehokkuuteen ja taloudellisuuteen’’, sanoo yksikönpäällikkö Päivi Laitila Motivasta.

Smart energy transition (SET) on Suomen Akatemia strategisen tutkimuksen hanke (2015–2020), jossa tutkitaan, miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta. Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Osana hanketta tutkitaan kokeiluista oppimista sekä uusien liiketoimintamallien syntyä.

Kuva: Aurinkokennoja, Prysmian