EK-suhdannebarometri: Vain vähäisiä elpymisodotuksia

Suomalaisyritysten näkymissä seuraavalle puolelle vuodelle ei ole tapahtunut Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan merkittäviä muutoksia. Suhdanteiden yleiskuvan ennustetaan jatkuvan teollisuudessa heikkona, ja myös henkilöstön määrä vähenee edelleen hieman.

Suhdannebarometrin mukaan teollisuusyritykset ennustavat tuotantonsa kasvavan vain hyvin hitaasti lähikuukausien aikana. Tilauskanta on matala, ja henkilöstön määrä alenee loivasti. Vain rakennus- ja palvelualalla menee paremmin, mutta silti selvästi alle normaalin.

Elinkeinoelämän keskusliitto kysyi suomalaisyrityksiltä tammikuussa, miten ne arvioivat suhdanteita vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. suhdanteet kohenivat vähän viime vuoden aikana, mutta seuraavalle puolelle vuodelle ei odoteta elpymistä.

Teollisuuden yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku nousi tammikuussa hieman eli lukemaan +3 (lokakuussa -3). Tammikuussa 12 prosenttia teollisuusyrityksistä arvioi suhdanteidensa paranevan seuraavan puolen vuoden aikana, ja 8 % ennusti tilanteen heikkenevän.

Tuotannon kasvu on hidasta erityisesti teollisuudessa. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä nousi loka–joulukuussa vähän. Myös seuraavalle kolmen kuukauden jaksolle odotetaan vähän aiempaa enemmän uusia tilauksia.

Tilauskanta on teollisuudessa normaalia niukempi. Teollisuuden valmiiden tuotteiden varastot ovat kasvaneet hieman, ja niiden taso on vähän yli keskimääräisen. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on jonkin verran parantunut, mutta yhä melko matala.

Tammikuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 68 prosentilla vastaajista (lokakuussa 58 %). Teollisuudessa tuotannon määrä kasvoi vähän viime vuoden loka–joulukuussa. Myös tammi–maaliskuussa kasvun arvioidaan jäävän loivaksi, eikä loppukeväällekään ole juuri vahvempia kasvuodotuksia. Lähikuukausina tilausten EK ennustaa kasvavan loivasti.

Työvoiman määrä laski teollisuusyrityksissä yhä jonkin verran viime vuoden lopulla, ja loivan laskun arvioidaan jatkuvan lähikuukaudet. Rakentamisessa henkilöstömäärä pysyi ennallaan, mutta lähikuukausina sen enteillään aavistuksen laskevan, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Tammikuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 444 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 334 000 henkilöä.

LISÄÄ: EK:n suhdannebarometri helmikuu 2016 (LINKKI, pdf)