Suomeen halutaan houkuttelevin 5G-ympäristö

Suomesta halutaan rakentaa houkuttelevin uuden viidennen sukupolven langattoman tiedonsiirtojärjestelmän koeympäristö. Suomessa Nokian ja operaattoreiden lisäksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on merkittävä rooli 5G-tutkimuksessa.

VTT koordinoi Tekesin 5thGear-ohjelmassa Suomen ensimmäisen 5G-testiverkon rakentamista, taajuuksien yhteiskäyttötutkimusta ja millimetriaaltoalueen 5G-radiokehitystä. 5G tulee käyttöön 2020-luvun alussa, ja järjestelmän standardointi on juuri käynnistynyt.5G-ensure

”Tavoitteena on luoda Suomeen maailman houkuttelevin 5G-tutkimus- ja kehitysympäristö”, sanoo 5G-testiverkkohankkeen projektipäällikkö Atso Hekkala VTT:ltä. VTT on ollut keskeisesti mukana rakentamassa Suomen 5G-teknologiaohjelmaa läheisessä yhteistyössä suomalaisen teollisuuden ja yliopistojen kanssa.

Teolliset internetin ratkaisut, esineiden internet ja monet muut uudet sovellukset voisivat tarjota Suomelle uudenlaisen kasvualustan.

5G-testiverkkohankkeessa on jo demonstroitu laitteiden väliseen kommunikointiin optimoitu tietoliikennejärjestelmä, jolla saavutetaan merkittävä energiankulutuksen väheneminen. Samalla on kokeiltu uutta ohjelmistoa, joka helpottaa erilaisten antureiden ja laitteiden kytkeytymistä internetiin.

Tuleva 5G yhdistää tarvittaessa ihmiset, laitteet, kulkuvälineet ja kaupungit toisiinsa internetin ja älykkäiden pilvipalveluiden avulla. 5G-projekeissa kehitetään mobiilitietoliikenteen lisäksi koneiden, laitteiden ja antureiden langattomia yhteyksiä uudelle tasolle. Siinä tiedonsiirron luotettavuus ja turvallisuus korostuvat. U

udet nettipohjaiset anturiratkaisut tarjoavat energia- ja kustannustehokkaat kodit ja muut ympäristöt.Ensimmäisenä 5G:ssä toteutunevat kuitenkin entistä suuremmat datanopeudet tarjoten esimerkiksi 4K-videon suoratoistoa ja latauspalveluita.

’’5G mahdollistaa paljon puhutun digitalisaation toteuttamisen käytännössä. Kyse on kansalaisten sujuvien palvelujen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi myös kotimaisen tietoliikenneteollisuuden tulevaisuudesta”, sanoo tietoliikennetutkimuksen päällikkö Jussi Paakkari VTT:ltä.

Viime vuonna alkoivat EU:n ja Tekesin isot 5G-tutkimusohjelmat. VTT koordinoi useita teknisesti vaativia ja merkittäviä 5G-tutkimusprojekteja kansallisella ja EU-tasolla. Tutkimuslaitos tekee myös tietoliikennetutkimuksessa yhteistyötä myös mm. USA:n, Kiinan, Japanin ja Brasilian kanssa. yhteistoimintaa ja joustavia 5G-radioalustoja yhdessä Euroopan johtavien 5G-toimijoiden kanssa.

Kasvua uusista 5G-sovelluksista

EU-projekteissa kehitetään 5G-verkkojen tietoturvaa, erilaisten radioverkkojen tehokasta Vuorovaikutteinen virtuaalitodellisuus vapauttaa meidät tekemään yhteistyötä ja oppimaan tehokkaasti uusia asioita riippumatta olinpaikastamme.

Kuluvan vuoden aikana VTT hakee uusia kumppaneita kehittämään 5G-ratkaisuja ja kokeilemaan -sovelluksia. VTT hakee kontakteja yrityksiin, jotka voivat osallistua uusien tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin valmisteluun.

”VTT:llä on jo valmiina useita 5G-kehitystä tukevia teknologioita, ja niiden soveltamisesta 5G:n tarpeisiin on saatu loistavia tuloksia. VTT:n koordinoimissa projekteissa on esimerkiksi kehitetty taajuuksien yhteiskäyttöä, jonka avulla lisäkapasiteettiä tiedonsiirtoon voidaan saada helposti käyttöön jo 4G-järjestelmissä”, kertoo 5G-ohjelmapäällikkö Mika Lasanen VTT:ltä.

Päivitetty 11.47