Kyberosaamista Suomessa vain harvoilla

Suomessa on liian vähän huipputason kyberturvallisuuden osaajia ja alan osaamispohjamme on kapea, arvioidaan tutkimuskeskus VTT:n ja Cyberlabin tekemässä selvityksessä. Raportissa esitetään uusia toimenpiteitä, joilla  kyberturvallisuuden osaamistamme voitaisiin vahvistaa.

Verkottuva ja digitalisoituva maailma tuottaa positiivisten vaikutusten lisäksi ongelmia. Kaikki yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia huipputason kyberturvallisuudesta, koska monia niiden kriittisiä toimintoja ohjataan tietoverkoilla.

Esineiden internet ja teollisuuden internet-ratkaisut eivät ainakaan vähennä uhkia. Hyökkäykset verkkojen kautta lisääntyvät raportin mukaan koko ajan.

Kyberosaamisraportti perustuu valtioneuvoston kaksi vuotta sitten aloittamaan ’’Kyberosaaminen Suomessa’’ -tutkimushankkeeseen. Siinä analysoitiin suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa sekä alan koulutusta, innovaatio- ja kehitystoimintaa.

Selvityksen aiheen oli myös julkisen hallinnon rooliaja yhteistyö. Osaamista peilattiin selvityksessä muutamiin kansainvälisiin edelläkävijämaihin: Hollantiin, Viroon ja Israeliin.

Raportin mukaan Suomen edellytykset kyberturvallisuusalan osaamisen kehittämiselle ovat hyvät. Meillä on korkeatasoista kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

kyberturvaraportti2016Kyberturvallisuuden tutkimus on myös lisääntynyt, ja alalla on vahvaa yritystoimintaa ja tietoturvaklusteri (LINKKI). Suomalaisen kybertutkimuksen haasteena on raportin mukaan osaamisen hajaantuminen moniin pieniin yksiköihin. Alan yritykset ovat pääosin pieniä ja haasteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälistyminen.

”Meillä on vahvaa osaamista, mutta se hajaantuu nyt eri organisaatioihin, ja toimijoiden välinen yhteistyö on vasta kehittymässä suuntaan, joka on välttämätöntä”, kertoo selvitystä tehneen VTT:n erikoistutkija Antti Pelkonen. Esimerkiksi julkisia hankintoja hyödyntämällä voitaisiin vahvistaa alan yhteistä osaamista.

Ongelmana vain on, että kyberturvallisuuden osaajista on pulaa ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia. Suomen kyberosaamisen teknologiapohja on varsin hyvä ja monipuolinen. Silti Suomella on raportin mukaan edelleen teknologia-osaamisen kapeikkoja erityisosaamisalueilla, kuten salaustekniikoissa, joka vaatii erittäin vahvoja matemaattisia erityistaitoja.

Tulevaisuudessa olisi raportin mukaan tarpeen laajentaa kyberturvallisuuden teknologiaosaamisen lisäksi esimerkiksi kaupallistamisen asiantuntijuuteen sekä oikeus- ja käyttäytymistieteisiin.

RAPORTTI: ”Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen” (LINKKI, pdf, 2,2 Mt)

Kuva: DNA