ESITYS: Älykaupungeista säästöjä

Digitaalisuus levittäytyy kiihtyvää vauhtia kaupunkiympäristön jokaiseen kolkkaan: ajoneuvoihin, tieverkostoon, energiaverkkoihin, rakennuksiin, turvallisuusjärjestelmiin sekä vesi- ja jätehuoltoon. Suomessa sitä tutkitaan Tekesin Fiksu kaupunki ja VTT:n Smart City -hankkeissa.

Tulevaisuudessa Smart City -ratkaisut tarjoavat kaupungeille mahdollisuuden sujuvoittaa prosesseja, säästää kustannuksia ja kuroa kiinni julkisen sektorin alijäämää. Lisäksi ne tarjoavat uudenlaisia tapoja edistää yritystoiminnan kehittymistä, aktivoida kaupunkilaisia sekä kestävämpiä, ympäristötietoisempia toimintatapoja.

Vaikka potentiaali on valtava, tarjolla olevat Smart City -ratkaisut ovat tällä hetkellä sirpaloituneet. Kaupungit ja toimialasektorit, kuten liikenne, rakennettu ympäristö ja energia, toimivat erillisinä toisistaan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa innovaatiot eivät leviä kaupunkien ja sektoreiden välillä eivätkä markkinat pääse kasvamaan täysimääräisesti.

Projektissa selvitetään konkreettisten pilottihankkeiden avulla, mitkä ovat Smart City -ratkaisujen leviämisen esteet ja miten yhteentoimivuutta voidaan edistää”, toteaa projektin ohjausryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Pauli Välimäki Tampereen kaupungilta

VTT:n hakee Smart City -yhteentoimivuusympäristö (Interoperability Environment for Smart Cities (InterCity)) -projektilla isompaa muutosvauhtia ja aikoo konseptoi sektoreiden sekä kaupunkien välistä yhteentoimivuusympäristöä ja -markkinoita Suomessa.

Yhteentoimivuus ei ole vain tekninen ongelma, vaan erityisen tärkeässä roolissa on eri toimijoiden välinen yhteistyö, esimerkiksi hankintamallien yhtenäistäminen ja tuotteiden yhteentoimivuuden varmistaminen.

Konkreettisia esimerkkejä ovat liikenneruuhkien reaaliaikainen tilannekuva, liikkumisen älykkäät palvelut, digitaaliset kaupunkimallit ja sähköinen rakennuslupa sekä ympäristön kuten ilman- ja vedenlaadun mittausalustat.

VTT:n hanke alkoi joulukuussa 2014 ja päättyy marraskuussa 2016, ja rahoittajina toimivat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, ympäristöministeriö sekä Tekes. Lisäksi hankkeeseen osallistuu laaja joukko kotimaisia kaupunkeja ja yrityksiä, jotka ovat mukana kehittämässä uusia toimintamalleja.

LISÄÄ: VTT:n Smart City -esitys (LINKKI, pdf) ja raportit (LINKKI, pdf) sekä Tekesin Fiksu kaupunki -ohjelma 2013-2017 (LINKKI)

KUVA: VTT:n Smart City -esityskalvo