Sähköiset äänimajakat navigointiin

Aalto-yliopisto ja Nokia ovat testanneet tilaääneen perustuvia reitti- että majakkanavigoinnin mahdollisuuksia. Siinä ihmiset pystyivät tutkijoiden mukaanhelposti navigoimaan äänivihjeiden avulla sekä kävellessä että pyöräillessä. Käytössä oli turvallisuuden takia äänen läpäisevät kuulokkeet.

Reittiohjauksessa käyttäjää ohjataan tilaäänen, esimerkiksi tietystä suunnasta kuuluvan musiikin, avulla etenemään valikoitua reittiä pitkin. Majakkaohjauksessa taas käyttäjälle osoitetaan majakan tavoin suunta suoraan kohteeseen musiikin avulla.

Tutkijoiden mukaan käyttäjän valinta reitti- tai majakkanavigoinnin välillä vaikuttaa olevan enemmän sidoksissa ympäristöön kuin itse ohjausmenetelmään. Suurin osa koekäyttäjistä oli tyytyväisiä uusiin navigointimenetelmiin, ja he käyttäisivät sitä mielellään jatkossakin. Tosin joillakin oli pieniä vaikeuksia hahmottaa äänivihjeen suuntaa.

’’Majakkanavigointi toimii hyvin tutuissa ympäristöissä sekä kaupungeissa, joissa on usein mahdollisuuksia korjata suuntaa. Sen sijaan esikaupunkialueella majakkanavigointi saatetaan kokea epämiellyttäväksi, koska käyttäjällä ei välttämättä ole tietoa etäisyydestä seuraavaan mahdolliseen käännökseen, kertoo Robert Albrecht Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.

Koekäyttäjien pyöräilyreittejä kahden pisteen välillä majakkanavigoinnilla. Suunta vaihteli koehenkilöiden välillä.
Koekäyttäjien pyöräilyreittejä kahden pisteen välillä majakkanavigoinnilla. Suunta vaihteli koehenkilöiden välillä. Kuva: Aalto.

Tutkimuksessa hyödynnettiin läpikuuluvia kuulokkeita, joiden avulla ympäristön äänet kuuluvat selkeästi musiikin lisäksi. Valtaosa koekäyttäjistä olikin Albrechtin mukaan sitä mieltä, että liikenteen ja ympäristön huomiointi musiikkinavigoinnin aikana oli kohtuullisen helppoa. He myös kertoivat tunteneensa olonsa turvalliseksi käyttäjäkokeen aikana.

Tutkimuksessa musiikin havaittua tulosuuntaa muokattiin HRTF-funktioiden (head-related transfer function) avulla. HRTF-funktioilla voidaan kuulokekuuntelussa luoda äänelle tulosuunta, koska kyseiset funktiot sisältävät hienovaraisia suuntavihjeitä, kuten äänen voimakkuus- ja aikaeroja korvien välillä.

’’On tärkeää tietää pään kompassisuunta, eli missä asennossa pää on, jotta tilaääni ei liiku pään liikkeiden mukana. Tutkimuksessa tämä toteutettiin erityisellä laitteella, joka oli kävelijöillä kiinnitettynä kuulokkeisiin ja pyöräilijöillä kypärään’’, kertoo Albrecht.

TAUSTAA: Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkijan Robert Albrechtin ja professorin Tapio Lokin sekä Nokian Riitta Väänäsen työ on jatkoa Nokian aikaisemmalle ääneen perustuvalle navigointitutkimukselle. Äänen tarkkaa tulosuunnan esittämistä hyödynnettiin tässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa – aikaisemmissa tutkimuksissa on hyödynnetty vain musiikin voimakkuuseroa korvien välillä navigoinnin apuna.

Aloituskuva: Helkama