Robottiautoille uusi testialue Suomeen

Suomeen ollaan rakentamassa älyliikenteen ja liikennepalvelujen testaamiseen sopivaa aluetta. Työtehoseuran Rajamäelle suunnittelemaa aluetta voidaan käyttää  uudenlaisten automaattisten tai puoliautomaattisten ajoneuvojen testaamiseen sekä uusien liikennepalvelujen, digitekniikan sekä liikenneinfran testialueena.

Työtehoseura aloittaa älyliikenteen testiympäristön rakentamisen Nurmijärven Rajamäelle. Testiympäristö tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille toimijoille mahdollisuuden älyliikenteen, kuten automaattisten robottiajoneuvojen testaamiseen.

Käytössä on suljettava rata-alue ja taajamanomaista katuverkkoa vastaavia alueita. Ajoneuvoja voidaan testata rajoitetussa ja valvotussa tieliikenteessä.

Kuva: Älyliikenteen testikeskus Rajamäki, Työtehoseura.

Testausympäristö tulee tarjoamaan myös kattavat tilat ja tekniset resurssit testaamisen edellyttämiin tukipalveluihin sekä kehitystyöhön. Liikenteen digitalisaation ja liikennepalvelujen (MaaS) testikäyttöä tulevat palvelemaan kommunikaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmät muun muassa etävalvontaa varten.

Erityislaatuisen testausympäristöstä tekee sen sijainti vaihtelevien keliolosuhteiden Etelä-Suomessa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä satamia. Alue on jo toinen Suomessa, sillä myös Pohjoisessa Ylläksen alueella aiotaan testata robottiautoja.

Nurmijärjen testausympäristö soveltuu myös raskaan liikenteen ja joukkoliikenteen palvelujen testaamiseen.

Testiympäristöön olennaisesti liittyvänä palveluna keskuksessa voidaan ajoneuvokalustoja  varustaa siten, että ne palvelevat ohjelmistojen, anturitekniikan ja automaation alustana tuotekehittäjille. Näin mahdollistetaan toteuttajien mukaan testaustoimintatoteuttajien mukaan myös pienemmille organisaatioille ja yrityksille, joilla ei ole omaa ajoneuvokalustoa käytettävissä.

Keskuksessa tullaan kehittämään ja toteuttamaan automaattisen liikenteen ja etäohjaukseen perustuvaakuljettajakoulutusta. Tällainen ammattikuljettajien koulutusohjelma on maailmanlaajuisestikin ainutkertainen.

Testiympäristöprojekti toteutetaan osittain Tekesin tukemana. Se on osa projektikokonaisuutta, johon kuuluvat VTT:n Tampere Testbed-projekti sekä Tieton IT- palvelukehitysprojekti. Projektin ovat mukana TTS Työtehoseuran ja VTT:n lisäksi Nokian entinen karttayksikkö Here, Taipale Telematics, Tampereen kaupunki, suunnitteluyritys Nomowok ja viranomaistahona liikenteestä vastaava Trafi.

Aloituskuva: Bosch