Älyvaate säätyy automaattisesti

Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt uutta teknologiaa, joka huolehtii älyvaatteiden lämpö-, kosteus- ja virtausteknisestä käyttäytymisestä. Esimerkiksi älyvaatteen lämpötila säätyy henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan automaattisesti.

VTT kehitti Smart Clothing -hankkeessaan älykankaissa ja -vaatteissa hyödynnettävän teknologian, joka osaa laskea käyttäjää ja ympäristöä mittaavien lähtötietojen perusteella, pitääkö henkilöä viilentää vai lämmittää.

Kehitetty teknologia pystyy määrittämään myös tarpeen mukaisen lämmityksen tai jäähdytyksen tehon niin, että älyvaatteen käyttäjän lämpökokemukset pidetään optimaalisina erilaisissa olosuhteissa.

Nykyisissä markkinoilla olevissa älykankaissa ja -vaatteissa haasteena on ihmiskehon yksilöllisen lämpötilan nopea ja automaattinen säätö käyttäjän todellisen tarpeen mukaan.

Teknologia perustuu tutkimuslaitoksen kehittämään Human Thermal Model -laskentatyökaluun, jonka avulla voidaan laskea ihmisen yksilöllinen lämpöaistimus vallitsevista olosuhteista.

Yksilölliset lämpöaistimukset johtuvat perimältään eroista kehon koostumuksessa. Esimerkiksi miesten ja naisten välillä on tilastollisesti merkittäviä eroja, koska miesten lihasmassa on keskimäärin 5 – 15 kg suurempi kuin naisten.

Uusi päälle puettava älytekniikkaa voidaan soveltaa laajasti vaativissakin olosuhteissa esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa sekä eri ammateissa ja kuluttajaryhmissä kuten poliiseilla, palomiehillä, sotilailla, ulkona työskentelevillä, urheilijoilla ja pienillä vauvoilla.

Sairaaloissa tekniikka tuo uusia ratkaisuja ja tehostaa yksilöllistä hoitoa. Puettava tekniikka auttaa kirurgia, jos kesken pitkän leikkauksen tulee liian kuuma. Vaate laskee jatkuvasti ja säätää automaattisesti, kuinka paljon kirurgin kehoa pitää jäähdyttää.

”Sairaaloiden potilailta on kysytty epämiellyttävintä kokemusta, ja vastauksena on kylmyys – vasta toisena tulee kipu”, kertoo VTT:n johtava tutkija Pekka Tuomaala.

Esimerkiksi leikkauksen jälkeen potilailla on usein kylmä. Kehon lämpötilaa voi säätää yksilöllisesti, kun älypeitto tunnistaa henkilön, mittaa ympäristön lämpötilaa ja säätää peiton lämpötilan todellisia tarpeita vastaavaksi.

Taiwan Textile Research Institute on testannut VTT:n menetelmiä pitkänmatkanjuoksijan vaatetuksen suunnittelussa eri lämpötiloissa. Teknologiaa voidaan hyödyntää myös kehitettäessä ratkaisuja urheilusuorituksen jälkeiseen yksilölliseen palautumiseen.

”Meillä on myös laaja teknologiaosaaminen muun muassa tulevaisuuden kuitutekniikassa, toiminnallisissa vaateratkaisuissa, kuten mikrofluidiosaamisessa sekä anturi- ja IoT-osaamisessa,” sanoo Tuomaala.

VTT etsii yrityksiä mukaan kehittämään ja tuotteistamaan teknologiaa markkinoille.

Kuva: VTT