Suomalaisyritykseltä herkkä kaasuanalysaattori

Turkulaisen Gasera lupaa mullista ilmanlaadun mittauksen markkinoita tänään Atlantan kansainvälisillä Pittcon-messuilla julkistettavalla kaasuanalysaattorillaan. Uutuus hyödyntää useita valonlähdeteknologioita kuten laajalla aallonpituusalueella toimivia kvanttikaskadilasereita.

Gaseran uusi kannettava kaasuanalysaattori perustuu yrityksen itsensä patentoimaan optisen pii-läppäanturiin ja fotoakustiseen mittausperiaatteeseen. Laite toimii fotoakustisella teknologialla, joka voi hyödyntää useita valonlähdeteknologioita. Laiteen uudelleenkalibrointiväli on tekniikan ansiosta yrityksen mukaan kuukausia, jopa vuosia.

Yrityksen mukaan uusi laite mittaa muun muassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, epäorgaanisia yhdisteitä, hiilivetyjä, fluoriyhdisteitä, anestesiakaasuja ja syövyttäviä yhdisteitä äärimmäisen pienissä pitoisuuksissa.

’’Analysaattorin herkkyys yhdistettynä laitteen stabiilisuuteen tekee siitä ennennäkemättömän luotettavan kaasuanalysaattorin, kertoo

Laite havaitsee kasvihuonekaasut, laittomat aineet ja haitalliset kemikaali. Se mittaa samanaikaisesti esimerkiksi karjatalouden metaani-, dityppioksidi- ja ammoniakkipäästöjä, jotka ovat globaalisti merkittäviä ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiä.

Pääasialliset sovellusalat laitteelle ovat ilmastonmuutoksen torjuntaan, rajavartiointiin ja työturvallisuuteen liittyvät mittaukset. Laite tunnistaa myös laajan määrän erilaisia ainesosia, joita maahantuodaan laittomasti.

Lentokenttien turvatarkastuksissa tai rajanylityspisteissä voi laitteen avulla havaita salakuljetettuja huumeita, räjähteitä ja jopa ihmisiä. Vaarallisten kemikaalien havaitseminen esimerkiksi konteista tai sisäilmasta voi tuoda merkittäviä parannuksia niin asuinolosuhteisiin kuin rajanylityspaikkojen työturvallisuuteen.

Jopa 20–30 prosenttia suuriin satamiin saapuvasta rahdista on tunnistettu sisältävän yhdisteitä joiden pitoisuudet ylittävät haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien (HTP) raja-arvot.
Laitteessa on helppo käyttöliittymä, joka toimii yhden napin painalluksella sekä älypuhelimeen tai tablettiin kytkettynä.
Turkulaisyrityksen tavoitteena on tulevaisuudessa pienentää laitteen tekniikka jopa henkilökohtaiseksi kannettavaksi analysaattoriksi, jota kuka tahansa voi käyttää ilmanlaadun mittaamiseen.

LISÄÄ: Kaasuanalysaattorin rakenne ja toiminnot (LINKKI, video)

LISÄÄ: Luento Gaseran tuotekehityksestä ja tutkimuksesta, Gaseran toimitusjohtaja Ismo Kauppinen, vuonna 2013 (LINKKI, video)