Tampere kiinnostui IoT-liikenteestä

Tampere aikoo pilotoida tietotekniikkayhtiö CGI:n kanssa IoT- ja pilvipalveluita älyliikenteen kehittämisessä. Joukkoliikennevälineiden kautta kerättäisiin piloteissa reaaliaikaista anturitietoa liikenteen sujumisesta ja ajo-olosuhteista.

Uusien pilvipalveluiden ja IoT-rakenteiden avulla halutaan parantaa liikenteen viranomaistoimintaa, liikenneverkon tehokkuutta ja tukea uusien liiketoimintojen syntymistä.

”Joukkoliikenteestä kertyvällä tiedolla on mahdollista tunnistaa ja ennakoida esimerkiksi liikenteen häiriötilanteita sekä määritellä tienpinnan liukkaus reaaliajassa.”, CGI:n älyliikennehankkeista vastaava johtaja Mika Vuorio kertoo.

CGI koostaa Tampereen kaupungille älyliikenteen kokonaiskuvaa IoT-rakenteiden pohjalta. Uudet keinot tullaan testaamaan käytännön piloteilla, joissa kerätään kokemuksia uusista tavoista koota reaaliaikaista tieverkkotietoa.

CGI hyödyntää projektissa Tampereen yliopistossa kehitettyjä analyyseja sekä VTT:stä lähteneen start-upin algoritmeja. Analyysin apuna hyödynnetään useita tietolähteitä. Pilotin tulokset ollaan tuomassa avoimena rajapintana laajemminkin hyödynnettäväksi.

’’Tavoitteemme on hyödyntää innovaatiota muissakin älyliikenteen projekteissamme”, CGI:n Vuorio mainitsee yhteistyöstä startupin ja yliopiston kanssa. CGI on Tampereen pitkäaikainen kumppani joukkoliikenteen kehittämisessä.

LISÄÄ: Älyliikenne, Tampereen yliopisto (LINKKI)