Kopiojätti tutki: Paperista vaikea luopua

Kopiojätti Xeroxin selvityksen mukaan täysin digitaalisesti toimivat yritykset ovat näköpiirissä, mutta täydelliseen siirtymiseen menee vielä vuosia. Xeroxin raportin mukaan vuoteen 2018 mennessä enää kymmenen prosenttia yritysprosesseista nojautuisi paperiin.

Xeroxin “Digitisation at Work” -raportti osoittaa, että siirtyminen paperista digitaalisiin prosesseihin on kiinni yksilöistä, mutta moni kyselyyn vastanneista kertoi, ettei ole vielä valmis tähän muutokseen. Raportin mukaan erityisen huolestuneita ollaan paperin käyttöön nojautuvista prosesseista, joista kustannukset ja turvallisuus olivat suurimmat huolenaiheet.

Sähköinen laskutus vähentää paperilaskujen lähettämistä. Kuva: Xerox.
Sähköinen laskutus on vähentänyt jo nyt runsaasti paperisten laskujen lähettämistä. Kuva: Xerox.

Yli puolet vastaajista myönsi organisaatioiden prosessien olevan suurelta osin tai kokonaan edelleen paperiin perustuvia ja noin kolmannes kommunikoi yhä loppuasiakkaan kanssa paperin välityksellä sähköpostin tai sosiaalisten kanavien sijaan.

”Organisaatiot näkevät digitaalisen tulevaisuuden ketteränä ratkaisuna, mutta nykyiset yritysprosessit ovat edelleen riippuvaisia paperinkäytöstä”, kertoo Suomen Xeroxin myyntijohtaja Tove Zilliacus.

Muutos on kuitenkin tulossa, sillä 41 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että siirtyminen digitaaliseen työnkulkuun leikkaisi yrityskuluja. Suomessa digitalisaatio on edennyt pidemmälle kuin monessa Keski-Euroopan maassa.

’’Paljon on tehty, mutta vielä on paljon hyödyntämättä niistä mahdollisuuksista, jotka auttavat työntekijöitä ja asiakaspalvelua ja tätä kautta myös loppuasiakkaita”, Zilliacus täsmentää.

LISÄÄ: Xeroxin raportti (LINKKI)

KUVAT: Xerox