Teknologian alihankkijat toivovat parempaa

Suomalaiset alihankintayritykset uskovat Teknologiateollisuuden uusimman kyselyn mukaan tilausten kasvavan, vaikka viime syksy oli tilausten suhteen ristiriitainen. Suurin osa alihankkijoista toimii metalli-, sähkö-  ja muoviteollisuudessa.

Viime vuoden loppupuoliskon aikana päähankkijoista 37 prosenttia ilmoitti Teknologiateollisuuden kyselyssä alihankintatilaustensa kasvaneen ja 21 prosenttia vähentyneen. Kysyntä kuluneella puolivuotiskaudella kuitenkin laski. Kasvusta kertoi vain neljännes ja laskusta 41 prosenttia vastanneista.

Tulevan kuuden kuukauden näkymät ovat varovaisia, vaikka töitä tilaavilla päähankkijoilla on kysyntätilanteen kehityksestä hieman valoisampi näkemys kuin alihankkijoilla. Tilaajista kasvuun tilaajista uskoi 43 prosenttia ja vähenemiseen 14 prosenttia vastanneista.

Alihankkijoista tilauskantojen kasvuun uskoi 37 prosenttia ja laskuun 19 prosenttia. Kaksijakoisuus näyttäisi jatkuvan edelleen, sillä tuotannon kasvattamista suunnitteli alihankkijoista 21 prosenttia. Hieman yli kolmanneksella tuotantokoneet olivat lähes täydessä käytössä.

Tuotantoaan vähentäneitä oli viidennes ja 26 prosenttia vastaajista suunnitteli lomautuksia. Silti lähes kolmannes alihankintayrityksistä potee työvoimapulaa.

KUVA: Alihankkijat hakevat automaatioastetta nostamalla lisää kilpailukyä.  Kuva: www.fastems.fi.

Päivitetty 08.50.