Suomalainen mobiilimikroskooppi luottaa pilveen

Suomalaistutkijat ovat kehittäneet edullisen ja helposti liikuteltavan mobiilimikroskoopin. Laitetta testataan parhaillaan Tansaniassa ja lähiaikoina myös suomalaisissa leikkaussaleissa. Keksintö mahdollistaa nopean etädiagnostiikan keinoälyn tuella.

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMssa toimiva Johan Lundinin tutkimusryhmä on kehittänyt pienikokoisen ja edullisen mobiilimikroskooppilaitteen.

Laite on langattomassa yhteydessä pilvipalvelimeen, johon kuvat voidaan siirtää konenäköanalyysia varten.

’’Jotta mobiilidiagnostiikka olisi mahdollista, tarvitaan ensinnäkin helposti siirreltävä, edullinen ja luotettava laite, jonka avulla tutkimusnäyte pystytään digitalisoimaan’’, Johan Lundin kertoo.

’’Pelkkä laitteiston kehittäminen ei kuitenkaan riitä, sillä koko prosessin – digitalisoinnin, kuvatiedoston siirtämisen, diagnoosin teon ja tiedon palauttamisen takaisin potilaan lähikontaktille – pitää toimia moitteettomasti’’, hän lisää.

Uusi laite on niin pieni, että se kulkee tavallisessa kameralaukussa. MoMic saavuttaa laboratoriotason mikroskoopin erottelukyvyn ja skannaa näytteestä diagnoosia varten riittävän kokoisen alueen.

MoMic-laitteen lähtökohtana on ollut käyttää matkapuhelimia varten kehitettyjä komponentteja. Laite eroaa merkittävästi useista viime aikoina julkaistuista älypuhelimen linssin eteen liitettävistä lisälaitteista, joilla luodaan mikroskoopin kaltainen suurennos.

Uuden laitteen kehityshankkeessa ovat olleet mukana myös Oulun yliopisto, Muhimbilin yliopisto Tansaniassa sekä muutama suomalainen pienyritys. Lundinin ryhmä on hiljattain saanut kahdelta taholta merkittävää rahoitusta mobiilimikroskoopin jatkokehittämiseen.

FIMMin lisäksi Ruotsin Karoliinisessa instituutissa työskentelevä Lundin on saanut  rahoitusta kenttätesteihin Ruotsin Vetenskapsrådetilta. Suomessa Lundinin ryhmälle on myönnetty Tekesin Tutkimuksesta liiketoimintaa –rahoitusta vuoden ajaksi.

Lundinin mielenkiinnon kohteena on myös diagnoosien tekoa helpottavien, koneälyyn perustuvien sovelluksien kehittäminen. Tulevaisuudessa konenäköön perustuvat ratkaisut tulevat lisääntymään.

’’Uskon, että jo tänä vuonna pääsemme testaamaan näiden uusien konenäköön perustuvien menetelmien soveltuvuutta kuvapohjaiseen diagnostiikkaan’’, Lundin sanoo.