Kemissä valmistaudutaan jo biotehtaaseen

Biodiesel-tehdasta Kemiin kaavaileva Kaidi aikoo kokeilla energiapuun korjuuta ja hankintaa vaikka tehdas on vasta suunnitelma-asteella. Kaidi kertoi pilottialueen kehittämisestä ja biojalostamoprojektin etenemisestä tiistaina Kemin kaupungin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kiinalaisyhtiö Kaidin Kemiin suunnittelema biodieseltehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia biopolttoainetta, jonka pääraaka-aineena toimisi energiapuu. Kaidi tähtää Kemin pilotilla raaka-ainehankinnan varmistamiseen. Biojalostamon myötä Kaidista tulisi Suomen suurin energiapuun ostaja.

Kaidi tavoittelee pilotin avulla 20 prosentin laskua energiapuun hankintakustannuksissa seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä asettaa kunnianhimoisen tavoitteen energiapuuhankinnan korjuulle, varastoinnille sekä logistisille ratkaisuille raaka-aineen laadun optimoimiseksi.

”Haluamme löytää Kemin pilottialueprojektin kautta parhaat käytännöt energiapuun korjuuseen ja varastointiin. Energiapuuta on kerätty Suomessa systemaattisesti verrattain vasta lyhyen aikaa, joten kehittämispotentiaalia on paljon”, Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Pekka Koponen kertoo.

Uudenlaista keruuta ja puun varastointia kehitetään yhteistyössä alueen puuntuottajien ja -toimittajien, yrittäjien, Kemin kaupungin ja Digipoliksen, Lapin ammattikorkeakoulun ja ammattiopisto Lappian sekä alan asiantuntijoiden kanssa.  Pilottialueen kehittämiselle on haettu rahoitusta, josta tullaan kertomaan lisää kevään aikana.

Kemin biodieseljalostamo tulee tarvitsemaan kaksi miljoonaa kuutiota puuta vuosittain. Pitkällä tähtäimellä Kaidin tavoitteena on jalostamon raaka-aineena pelkästään alhaisimman jalostusarvon puujakeita, kuten energiapuuta ja teollisuuden sivuvirtoja.

Biodieseljalostamohankkeen suunnittelu etenee tämän päiväisen lehdistötilaisuuden mukaan aikataulun mukaisesti. Hankkeen valmistelut työllistävät tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Kaidi tekee hankkeen lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuva: Kaidi suunnittelee biodiesel-tehdasta Kemin Ajokseen, lähelle Perämeren syväsatamaa.