Meri2016: Suomi testaamaan robottialuksia

Merenkulussa automaatio on sekä aluksen ohjaamisessa että konejärjestelmissä ollut arkipäivää, mutta uusinta on etäohjatut tai kokonaan automaattisesti liikkuvat alukset. Liikennevirasto Trafi ilmoitti Meri2016-seminaarissa  tukevansa testipilotin toteutusta Suomeen.

Eri puolilla maaailmaa on jo käynnissä useita kokeiluja etäohjattujen tai automaattisesti ohjautuvien alusten kehittämiseksi. Nyt vastaavia kokeiluja halutaan Suomeen.

”Meillä Suomessa on käynnissä Rolls Roycen vetämä AAWA-hanke, jonka toteutusta Trafikin tukee. Haluamme mahdollistaa muutkin tällaiset kokeilut, jos ja kun kiinnostuneita ilmaantuu”, lupasi pääjohtaja Kari Wihlman Trafin Meri2016-seminaarissa.

Seuraava suuri kehitystrendi merenkulussa onkin digitaalisaation laaja hyödyntäminen. Alue on tärkeä, sillä meriliikenne on yksi Suomen kilpailukuvun keskeisistä tekijöistä.

’’Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyö Suomen merenkulkua kehitettäessä on välttämätöntä, jotta sekä kauppamerenkulun, elinkeinoelämän että meriteollisuuden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa pitkäjänteisesti, kestävästi ja kasvuhakuisesti”, totesi Trafin Kari Wihlman avatessaan Meri 2016 -seminaaria tänään Helsingin Wanhassa Satamassa.

Kuva: Rolls-Royce

Päivitetty 12.49

LISÄÄ:

Meriteollisuushakee yhteistyolla innovaatioita, Uusiteknologia.fi, 8.4.2016 (LINKKI)

Etäohjaus tulee rahtilaivoihin, Uusiteknologia.fi, 22.3.2016 (LINKKI)