Sähkö- ja elektroniikkateollisuus piiputti edelleen

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen uusimpien tilastojen mukaan marras-tammikuussa edelleen 2,4 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kemian lisäksi eniten painui sähkö- ja elektroniikkateollisuus.

Liikevaihto supistui lähes kaikilla teollisuuden aloilla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Eniten liikevaihto väheni kuitenkin kemianteollisuudessa, 9,8 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 4,9 prosenttia.

Liikevaihtoa kertyi edellisvuotta enemmän ainoastaan tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa, 8,9 prosenttia, sekä metsäteollisuudessa, 2,6 prosenttia. Myös kaikkien muiden teollisten toimialojen pääluokkien liikevaihto pieneni.

Kotimaan myynti kasvoi marras-tammikuussa 1,2 prosenttia ja vientiliikevaihto supistui 4,7 prosenttia vuotta aiemmasta.

LISÄÄ:

Liikevaihdon muutokset eri toimialoilla, Tilastokeskus (LINKKI, taulukko)

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihdon kehitys 2005-2015, Tilastokeskus (LINKKI, kaavio)