Teknologiateollisuuden kysyntä heikkeni – tilauskanta kantaa silti

Teknologiateollisuuden kasvu on jämähtänyt mutta tilauskannat ovat säilyneet alan teollisuusjärjestön uusimman selvityksen mukaan vielä hyvällä tasolla. Yritykset palkkaavat uutta henkilöstöä yhä voimakkaasti, ja pula osaajista vaikeuttaa edelleen niiden toimintaa. Silti esimerkiksi elektroniikka- ja sähköteollisuuden liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen.

Liikevaihto kasvoi – tutkimus viime vuoden tasolla

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vienti kasvoi 8.8 prosenttia. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa, metalliteollisuudessa ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa.

Suurten vienti väheni – pienten nousi

Suurten yritysten vienti ja tuonti supistuivat Tullin mukaan edelleen kun pienten ja keskisuurien sähkö- ja elektroniikkayritysten vienti pinnisti viiden prosentin kasvuun. Koneita ja laitteita vietiin prosentin viime vuotta enemmän.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus piiputti edelleen

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen uusimpien tilastojen mukaan marras-tammikuussa 2,4 prosenttia pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kemian lisäksi eniten painui sähkö- ja elektroniikkateollisuus.