Suomi pukkaa tavaraa pilveen – valtio tukee

Suomessa aloitetaan uudenlainen Thing2data-konsortio, jonka avulla rakennetaan toimiva ympäristö uusille älykkäille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille. Tavaran älykkyys sijoitetaan pilveen.

Älypuhelin yhdistää tulevaisuudessa tavaran ja sen internetissä olevan älyn toisiinsa kehitteikkkä olevan Thing2Data-identiteetin avulla. Vastedes hankkeen puuhamiesten mukaan voimme keskustella tavaroidemme kanssa niiden yksilöllisistä tarpeista – niidenkin vanhojen tavaroiden, joita ei koskaan kytketä internetiin.

”Liikenne- ja viestintäministeriö iloitsee tämän Thing2data-konsortiohankkeen käynnistymisestä. Hallituskauden tavoitteena on luoda suotuisa toimintaympäristö.” ylijohtaja Mikael Nyberg Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Tavarat voivat tulevaisuudessa kertoa ongelmansa tai määränpäänsä ja maksaa saamansa palvelun ja jopa vuokrata tai myydä itse itsensä. Tavaroiden ja rakenteiden digitalisointi voidaan toteuttaa näillä keinoin nopeasti. Suomen osalta säästöt voisivat optimaalisesti kasvaa jopa 10 – 20 miljardin euron tasolle vuosittain.

Kyse on avoimesta rajapinnasta, jonka odotetaan vaikuttavan tulevaisuudessa sekä yritysten tietojärjestelmiin, että kuluttajien älypuhelinsovelluksiin. Thing2Data kytkee yhteen hallitusohjelmassa mainitun MyDatan ja tavaroiden internetin selväpiirteisesti hajautetuksi tietoturvalliseksi tilojen, laitteiden ja tavaroiden pilveksi.

”Esineiden internetin kehittymiselle Suomessa on loistavat edellytykset tuottaa sellaista uutta, mitä juuri nyt tarvitaan”, sanoo Culsorin ohjelmapäällikkö Petri Tolmunen.

Hankkeen toimeenpanija ja koollekutsuja on Sovelto. Hankkeen käynnistäjänä on toiminut Sovelton hallituksen puheenjohtaja Risto Linturi ja toteutusta johtaa yrityksen perustaja Ahti Haukilehto.

Uuteen konsortioon on jo perustamisvaiheessa liittynyt useita keskeisiä logistiikan, kunnossapidon, tietotekniikka-alan ja julkishallinnon toimijoita sekä aluekehittäjiä.

Julkistushetkellä ovat mukana: Cursor, Fujitsu, Huoltovarmuuskeskus, Innofactor, Kouvola Innovation, Liikennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Microsoft, Sovelto, Tieto, Vantaan kaupunki ja VR Group.

Uuden konsortion jäsenmäärän odotetaan kasvavan lähiaikoina. Useat kymmenet yritykset ja julkiset toimijat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hankkeessa kehitettävään järjestelmään.

Mitä kehitetään?

Hankkeessa kehitetään yhteiset rajapinnat, sanastot ja pelisäännöt, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää tavaroiden älykkyyttä pilvipalveluiden ja älypuhelinsovellusten avulla.

Ohikulkija voi esimerkiksi osoittaa sammunutta lyhtypylvästä kännykällään. Viesti ongelmatilanteesta etenee sille organisaatiolle, jolle kyseisen lyhtypylvään kunnossapito kuuluu. Tavaraan liittyvät tositteet voidaan säilyttää digitaalisesti ja valmistaja voi lähettää tavaralle tietoa esimerkiksi huoltopaikan muutoksista.

Järjestelmä ei edellytä yhtenäistä merkintätapaa. Tavaran yksilölliseksi merkinnäksi käy esimerkiksi autojen osalta niiden rekisterikilpi ja muiden tavaroiden osalta muu vakiintunut ja yksilöivä merkintätapa. Pääsyoikeus tavaran tietoihin määrätään tavara- ja roolikohtaisesti.

Tavarapilvien perustamiseen luodaan säännöt Internetin WWW-palveluiden tavoin, jotta yhteensopivuus toimijoiden välillä säilyy. Rajapinnoista tulee avoimia siten, että tavarahallinnan, logistiikan ja ylläpidon sovelluksia, mutta myös monia innovatiivisia sovelluksia voivat kehittää sekä suuret että pienet toimijat.

Thing2Data-palvelu on hajautettu räjähdysmäisesti suosiotaan kasvattavan lohkoketju-teknologian avulla (Blockchain).

LISÄÄ:  Thing2Data-arkkitehtuurin ja hankkeen tekninen tiivistelmä (LINKKI)

Päivitetty 9.16