Korkeista aalloista varoittava anturijärjestelmä Helsinkiin

Helsingin kaupunki ja Ilmatieteen laitos perustavat Suomenlinnan tuntumaan kiinteän aallonkorkeuden mittausaseman. Suomenlinnan edustalle lasketaan ensi viikolla aaltopoiju Buli, jonka antureiden kautta voidaan luoda myös korkeasta aallokosta varoittava hälytysjärjestelmä laivaliikenteen käyttöön.

Antureita sisältävän aaltopoijun käyttöönotto on jatkoa kiinteistöviraston tilaamalle ja Ilmatieteen laitoksen toteuttamalle aaltoilututkimushankkeelle. Aiemmat aaltopoijut mittasivat aallonkorkeuksia vuosina 2012–2014 muun muassa Hernesaaren, Östersundomin, Kruunuvuorenrannan ja Espoon Pirisaaren edustalla.

Vedenkorkeus- ja aaltoilutietoja tarvitaan, jotta rakentamiselle voidaan määritellä rannasta turvallinen etäisyys, jonka yläpuolelle merivesi ei nouse. Aalto- ja vedenkorkeustietoja on yhdistetty tuulitietoihin sekä matemaattisiin aaltomalleihin, ja tulosten avulla luotu on luotu kartasto ”Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla vuosina 2020, 2050 ja 2100″. Tammikuussa julkaistu kartasto luotiin muun muassa kaavoituksen avuksi.

Avomereltä rantautuvaan aaltoiluun vaikuttavat muun muassa merenpohjan ja saariston muoto. Paikalliset tuuliolosuhteet ovat puolestaan merkittävässä osassa saariston suojassa olevien kohteiden aallokon muodostumisessa.

Bulin keräämät tiedot täydentävät ja lisäävät ymmärrystä Suomenlinnan edustan aallokon vaikutuksista Helsingin rannikon aaltoiluun. Kaupunki ja Ilmatieteenlaitos jatkavat parhaillaan myös tuulimittauksia Vuosaaren sillalla ja Kruunuvuorenselällä.

Bulin keräämät aaltoilutiedot tulevat yleisesti saataville avoimen datan rajapinnan kautta. Data löytyy toukokuun aikana osoitteesta geotekniikka.fi (LINKKI).

”Varoitusjärjestelmä tulee saataville ainakin netin kautta tämän vuoden aikana, mahdollisesti jo syksyllä. Selvitämme myös mahdollisuutta tekstiviestijärjestelmään”, kertoo osastopäällikkö Ilkka Vähäaho kiinteistövirastosta.

Kuva: Turvalliset rakentamiskorkeudet -kartta, Ilmatieteen laitos / Helsingin kaupunki.