Älylaitteiden pitkän ajan vaikutukset tutkintaan

Kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoman on saanut digitaalisen maailman aistiympäristöjen tutkimukseen 1,9 miljoonan euron tutkimusmäärärahan. Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n vastaava rahoitus humanistisiin tieteisiin on myönnetty Suomeen vain kerran kahdeksan vuotta sitten.

Järviluoman johtama Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950–2020 (SENSOTRA) -tutkimus on viisivuotinen hanke, jossa haetaan tietoa siitä, miten aistitut ympäristöt ja erityisesti ihmisten kokemukset alueesta ovat muuttuneet Euroopassa vuosien 1950–2020 välillä.

’’Tutkimus on erityisen ajankohtainen sen vuoksi, että tällä hetkellä on vielä mahdollista tehdä kenttätyötä eli tutkia etnografisesti 1930–40-luvuilla syntyneitä sukupolvia, jotka elivät lapsuutensa ja nuoruutensa ennen tietokoneiden ja digitaalisten laitteiden aikaa, kertoo Helmi Järviluoma.

Toisaalta samaan aikaan hankkeessa tutkitaan hänen mukaansa myös niin sanottuja diginatiiveja, nuoria, jotka ovat syntyneet digitaalisten älylaitteiden aikaan eli aikaan, jona moniulotteisten ympäristösuhteiden säilyttäminen on uusien haasteiden edessä,

Tutkimusta tehdään myös yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Tähän saakka laajin tämän tyyppinen empiirinen tutkimus toteutetaan kolmessa keskisuuressa eurooppalaisessa kaupungissa: Ljubljanassa, Brightonissa ja Turussa.

Helmi Järviluoma on etnomusikologi. Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professorina hän on toiminut vuodesta 2005 lähtien

Euroopan tutkimusneuvoston ERC-tutkimusmääräraha on erittäin kilpailtu, ja Suomessa humanistisiin tieteisiin vastaava rahoitus on myönnetty vain kerran kahdeksan vuotta sitten.

Lähde: Philips