Suomalainen optoelektroniikan kehittäjä palkittiin

Pitkän linjan puolijohdeteknologian kehittäjä, emeritusprofessori Markus Pessa saa vuoden 2016 Suomalaisen Tiedeakatemian Kunniapalkinnon. Pessa toimi yli 30 vuoden ajan Tampereen teknillisen yliopiston fysiikan professorina.

Professori Pessan saavutukset perustuvat erityisesti nk. MBE-teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen yhdistepuolijohteiden valmistamiseen atomikerrosten tarkkuudella.  Tällaiset kerrosrakenteet ovat mahdollistaneet mm. energiaa säästävien LED-valojen laajamittaisen käyttöönoton.

Pessan tutkimuksiin perustuvat laserit puolestaan mahdollistavat maailmanlaajuiset optiset tietoliikenneverkot sekä CD- ja DVD-soittimet. Teknologiaa sovelletaan myös erilaisiin ilmaisimiin sekä parannetaan mm. aurinkokennojen hyötysuhdetta.

Markus Pessa tutki erityisesti yhdistepuolijohteita, joiden ominaisuudet ovat merkittävästi alkuainepuolijohteita paremmat.  90-luvun lopulla Pessaa houkuteltiin tutkimusryhmineen Tukholmaan, mutta Suomessa ymmärrettiin tutkimuksen arvo ja Tampereelle perustettiin optoelektroniikan tutkimuskeskus ORC.

Pessan johdolla Tampereen ORC-keskuksesta kehittyi yhdeksi merkittävimmistä yliopistollisista optoelektroniikan tutkimuskeskuksista Euroopassa. Professori Pessa on ohjannut yli 30 väitöskirjaa. Hänen oppilaitaan on professoreina eri yliopistoissa ja johtavissa asemissa alan teollisuudessa.

Markus Pessalle myönnettiin Millenium-tunnustuspalkinto vuonna 2007. Professori Pessa on ainoana suomalaisena kutsuttu Yhdysvaltain National Academy of Engineeringin jäseneksi. Hänellä on mittava tieteellinen tuotanto materiaalifysiikan perustutkimuksessa ja lukuisia patentteja työstään. Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi hänet kutsuttiin 1994.  Hänet valittiin vuoden professoriksi 1997.

Suomalaisen Tiedeakatemian arvostetuin tunnustus on kunniapalkinto, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenelle hänen elämäntyöstään. .Palkinto jaetaan 72. kerran.