Jarrutellaako Suomessa IoT-soveltamista?

Suomalaisyritykset eivät saa pakoilla IoT:n muutoksia ja uudistuksia, vaan niiden on ryhdyttävä IoT-kokeiluihin, patistaa suomalainen ohjelmistoyritys Solita. Helsinkiin kokoontuu tänään  yli 500 yrityspäättäjää Internet of Things -tapahtumaan.

Esineiden internetin ja teollisen internetin hyödyntämiselle ei ole ohjelmistoyritys Solitan mukaan vaihtoehtoja, sillä IoT tulee muuttamaan ihmisten arjen sekä yritysten toimintamallit merkittävällä tavalla tulevina vuosina.

Yritys on julkistanut selvityksen suomalaisten yritysten suunnitelmista hyödyntää IoT:ta ja teollista internettiä. Sen mukaan suomalainen yritysmaailma on puhunut viime vuodet ahkerasti datasta ja teollisesta internetistä, mutta silti yritykset ovat enimmäkseen lähtökuopissa.

Ongelmana on ollut Solitan raportin mukaan vanha laitekanta, riskien välttely, standardien, visionäärisyyden sekä muutosjohtajien puute, jotka jarruttavat Solitan IoT-raportin mukaan liikkeelle lähdössä.

”Monessa yrityksessä ollaan jo aika sinut sen kanssa, että IoT tuo muutoksia. Sen sijaan ei vielä ymmärretä tai olla valmiita sisäistämään sitä, että se vaikuttaa myös johtamiseen, budjetteihin, rahoitukseen ja niin edelleen, Solitan Ossi Lindroos sanoo.

Aihe hänen mukaansa tunnistetaan, mutta puutteita on sen hahmottamisessa, että IoT vaatii myös kokeiluja, joustavuutta ja epäonnistumisen sietoa. Kukaan tuskin kiistää muutoksen tärkeyttä, mutta usein arjessa ollaan aika haluttomia muuttumaan. Lindroos lataa.

Solitan kokoama teollisen internetin raportti on yrityksen viides digitalisaation eri näkökulmia käsittelevä Think Tank -julkaisu. Solita kokosi syksyn 2015 aikana Think Tank -ryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää teollisen internetin tilaa ja hyödyntämismahdollisuuksia Suomessa.

Raportin teossa ovat olleet mukana Koneen digikehitysjohtaja Kati Hagros , Metson CIO Pirkka Penttinen , Ifin digijohtaja Anders Stenbäck , Konecranesin tietohallinto- ja digijohtaja Juha Pankakoski , Aalto-yliopiston tutkijatohtori Timo Seppälä , YIT:n CIO Vesa Pirinen sekä Solitan johtajat Mikko Aro ja Ossi Lindroos.

Raportti julkaistaan Helsingin Kattilahallissa 19.- 20.4. Internet of Things 2016 -tapahtumasssa (LINKKI). Ylimmälle yritysjohdolle suunnattuun tapahtumassa on tulossa 500 yrityspäättäjää.

LISÄÄ: Solitan IoT-raportti (LINKKI, vaatii kirjautumisen)

Näillä ohjeilla IoT-ratkaisu käytöön

  1. Kaikki yrityksety palvelevat. Kaikista yhtiöistä, perinteiset teollisuusyritykset mukaan lukien, tulee palveluyhtiöitä. Tulevaisuudessa asiakkaat eivät enää kaipaa pelkkiä tuotteita vaan ratkaisuja ja palvelua.
  2. Asiakasrajapinta ratkaisee. Digitaalinen liiketoiminta on kilpailua asiakasrajapinnan hallinnasta. IoT:n myötä uudet ketterät toimijat kaappaavat asiakasrajapinnat niiltä perinteisiltä yrityksiltä, jotka eivät pidä varaansa.
  3. Uudista ajattelusi. IoT ei ole pelkästään teknologiahanke vaan liiketoiminnan uudistamisen väline. Kokeile ja testaa. Elämme nykyisin demokautta.
  4. Hyödynnä analytiikka ja algoritmit. Data ja älykkäät algoritmit tulevat kaikkien liiketoimintamallien keskiöön.
  5. Hanki kokemuksia. Ketterälle toimintatavalle ei ole vaihtoehtoja. Tuotteita ei ole nykymaailmassa järkevää suunnitella loppuun asti.
  6. Ketteryys ei tarkoita päämäärättömyyttä. Yritykset tekevät paljon kokeiluja ja antavat asiakaspalautteen ohjata kehitystyötä.
  7. Pelaa ekosysteemipeli yhteistyössä. Moni yritys haaveilee oman ekosysteemin rakentamisesta. Yhteistyö muiden yritysten kanssa voi olla hyvä vaihtoehto. Kaikki yritykset eivät voi olla ekosysteemin keskiössä. Yritysten pitää miettiä, onko jo olemassa ekosysteemejä, joita yritys voisi tehokkaasti hyödyntää.
  8. Optimoi riskit. Digitalisoituva maailma on täynnä uhkakuvia, joista tietoturva askarruttaa yrityksiä eniten. Koska riskejä ei voi täysin poistaa, ne pitää optimoida.
  9. Älä jää odottamaan. Moni yritys odottaa kiveen hakattuja standardeja. Jos yritys lähtee liikkeelle vasta, kun kaikki standardit ovat olemassa, se on auttamattomasti myöhässä.

Lähteet: Markkinatiedot ja Solitan Think Thank -raportti.

Termit: IoT ja teollinen internet

Esineiden internetillä IoT:lla (Internet of Things) tarkoitetaan tuotteiden, laitteiden sekä palveluiden kytkeytymistä internetiin, jolloin ne alkavat tuottaa valtavia määriä dataa ympäristöönsä. Tarvitaan uusia antureiden ja tietoliikenneyhteyksin varustettuja laitteita ja niitä varten  pilvipalveluita.

Teollisuuden ja yrityselämän laajemmasta muutoksesta käytetään nimitystä teollinen internet. Se, miten hyvin yritys ymmärtää hallussaan olevan datan arvon ja potentiaalin sekä osaa hyödyntää sitä, määrää pitkälti yritysten menestyksen. Siihen tarvitaan esineiden ja asioiden internetin lisäksi automaattiset liitännät pilveen sijoitettuihin analysointi- ja liiketoimintajärjestelmiin.