Selvitys: Lappiin lisää tuulivoimaa

Hyvät tuulet ja harva asutus tekevät Lapin alueesta otollisen tuulivoiman tuotannolle perinteisen poronhoidon ja turismin rinnalla. Lapin alueella on jo valmiina tai suunnitteluvaiheessa tuulivoimaa yhteensä yli 200 megawatin edestä. Tuulivoima tuo työpaikkoja ja verotuloja.

Toteutuessaan hankkeet tuovat alueelle noin 300 miljoonan investoinnit ja uusia työpaikkoja, arvioi Suomen tuulivoimayhdistys. Vaikka Suomessa ei omaa tuulivoimalatuotantoa olekaan, työllistävät maassa toimivat voimalavalmistajat suomalaisia osaajia.

Paitsi hankkeiden suunnittelu- ja kehitystyö, myös rakentamisen aikaisista töistä projektinjohto, sähkötyöt, maanrakennus, kuljetukset ja tiettyjen komponenttien valmistaminen tehdään pitkälti kotimaisella työvoimalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuulivoimahankkeiden kotimaisuusastetta tarkastelevan selvityksen (2015) mukaan tuulivoiman tuotannolle maksettavista rahavirroista 59 prosenttiä jää tukemaan kotimaista yritystoimintaa.

Tuulivoimaloiden huollosta vastaavat pitkälti sekä voimalavalmistajien että alihankintayritysten palveluksessa olevat kotimaiset osaajat. Tuulivoimahankekehitys, -rakentaminen, huolto ja kunnossapito tulevat arvioiden mukaan työllistämään noin 4200 henkilöä vuonna 2020 (Sweco 2015).

Teknologiateollisuus ry:n arvion (2014) mukaan tuulivoimakomponenttien valmistuksen työllisyysvaikutus voi parhaassa tapauksessa tuolloin lähennellä jopa 7000 henkilöä.

Suomessa toimiva Nordex on toimittanut tuulivoimaloita muun muassa Sodankylän Joukhaisselän ja Iin Myllykankaan tuulipuistoihin.

Yrityksen myyntijohtajan Paula Kohvakan mukaan heillä on Suomessa 130 tuulivoimalaa, ja yritys työllistää 60 henkilöä.   Suomen organisaatiomme on kasvanut nopeasti – tänä vuonna palkkaamme riveihimme 15 uutta työntekijää,” Kohvakka kertoo.

LISÄÄ: Suomen tuulivoimayhdistyksen hankelista (LINKKI, elx-tiedosto), Swecon selvitys (LINKKI, pdf) ja Teknologiateollisuus ry:n tuulivoiman tiekartta -esityskalvot, 2014 (LINKKI, pdf).

KUVA: Suomen tuulivoimayhdistys