Raportti: Suomi hakemaan omaa uberia alustoista

Suomalaisyrityksissä pohditaan vakavasti, leviävätkö kuluttajamarkkinoilla hyvin vastaanotetut mallit myös yritysten välisille markkinoille. Nyt VTT on selvittänyt asiaa yhdessä Aallon ja Etlan kanssa

Suomalaisen teollisuus olisi lähdettävä rohkeasti mukaan uudenlaiseen alustatalouteen. Mallia olisi haettava kasvuyrityksistä, arvioidaan VTT:n yhdessä Aallon ja ETLA:n kanssa tekemä selvityksessä.

Valtioneuvoston rahoittama selvitys osoittaa, että yllättävän harvan yrityksen suunnitelmissa on oman digialustan ja sen päälle rakentuvan palveluekosysteemin luominen.

Raportissa esitetään joukko toimenpiteitä, joiden avulla alustatalous voi kasvaa Suomen vahvuudeksi. Nyt tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen on kovaa vauhtia muokkaamassa liiketoimintamalleja rikkoen samalla vallitsevat toimialarajat niin elinkeinoelämässä kuin julkishallinnossakin.

Murros ei säätä ketään

Murros vaikuttaa myös kaikkiin Suomessa toimiviin yrityksiin. Poikkeuksen varovaiseen linjaan muodostavat kasvuhakuiset start-upit, joille pyrkimys uuteen on luonnollista. Ne tarttuvat rohkeasti alustatalouden tuomiin mahdollisuuksiin.

”Jos Suomi haluaa olla alustatalouden voittajia, on syytä aktiivisesti poistaa esteitä kasvuyritysten kehityksen tieltä. Ehkä ne voisivat olla esimerkkinä myös vakiintuneemmille yrityksille”, huomauttaa hankkeen vetäjä, tutkimusprofessori Heikki Ailisto VTT:ltä.

Kehitys näkyy myös kansainvälisten yritysten määrässä Suomessa.

’’Huolestuttavaa on, että Suomessa ei ole yhdenkään merkittävän kansainvälisen alustayrityksen päämajaa. Koko Eurooppa on jäljessä Yhdysvaltain ja Aasian maiden johtamaa kehitystä, toteaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Eskola Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

NÄIN: 16 toimenpide-ehdotusta

Selvityksen tehnyt hankeryhmä ehdottaa tilanneanalyysin pohjalta 16 toimenpidettä, joiden avulla digitaaliset palveluekosysteemit ja alustat voivat kasvaa Suomen vahvuudeksi.

Toimenpide-ehdotukset voidaan jakaa laajempiin politiikkatoimiin, julkisen vallan täsmällisiin toimiin alustatalouden edistämiseksi sekä toimialakohtaisiin interventioihin.

Hankkeessa järjestetyssä yritystyöpajassa nousi myös vahvasti esille, että sääntöjen ja määräysten ylikireästä ’varman päälle’ tulkinnasta on siirryttävä kannustavaan ja sallivaan käytäntöön. Jos haluamme olla eturintamassa hyödyntämässä digitaalisten alustojen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia, tämä on välttämätöntä.

Selvitystyön tuloksena syntyneet toimenpide-ehdotukset on koottu Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? -julkaisuun, joka on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Raportin ovat laatineet Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto ja ETLA.

LISÄÄ: Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? -raportti  (LINKKI, 1,4 Mt)

Kuva: Nokia