Fennovoiman ydinvoimalalle automaatiosuunnittelija

Fennovoiman Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalalaitoksen suojausautomaation suunnittelija on teknologiajätti Rolls-Roycen Civil Nuclear SAS. Yhtiön pitää toimittaa dokumentaatiot vielä kuluvan vuoden aikana Fennovoimalle.

hanhikivi1logovoittaja
Fennovoiman logokilpailun voitti Mainonnan Työmaan ehdotus.

Toimitettavan suunnitteluaineiston pohjalta voidaan edetä kohti yksittäisten automaatiojärjestelmien varsinaista suunnitteluvaihetta. Arkkitehtuuri määrittää muun muassa automaatiojärjestelmien rajapinnat sekä sen, miten yksittäiset järjestelmät ovat riittävästi erotettuina toisistaan.

Automaatiojärjestelmät puolestaan ovat ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä: ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien avulla valvotaan, ohjataan ja suojataan laitoksen reaktorin, järjestelmien ja laitteiden toimintaa. Ne toimivat joko automaattisesti tai ohjaajien käynnistäminä silloin, kun laitoksen käyttö tai turvallisuus sitä edellyttää.

Erityisesti suojausautomaation tehtävä on havaita ydinreaktorin ja järjestelmien epänormaalit toimintatilat ja muodostaa automaattisesti signaalit kyseisessä tilanteessa tarvittavien turvallisuustoimintojen käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hanhikivi 1 -laitoksessa tulee olemaan useita toisistaan erotettuja automaatiojärjestelmiä, joilla varmistetaan laitoksen turvallinen toiminta ja alasajo erilaisissa tilanteissa.

Teknologiakonserni Rolls-Roycen ranskalaisyhtiö on osallistunut aiemmin muun muassa Loviisan yksiköiden automaatiouudistukseen, jolla kahden käytössä olleen laitosyksikön käyttöikä varmistetiin automaation osalta.

Rosatoimin AES-2006-painevesirekatorin rakenne.
Fennovoiman ydinvoimalaitoksen toimittaa venäläiseen Rosatom. Voimalan laitostyyppi on AES-2006-WER-tyyppinen painevesireaktori. Laitoksen sähköteho on noin 1200 megawattia. Sopimus ensimmäisen vaiheen automaatiosuunnittelusta tehtiin rakentajana toimivan Titan-2:n ja Rolls-Roycen välillä.

 

Hanhikivi1aikataulu

 

Fennovoiman rakentamisaikataulu (LINKKI, esityskalvot)

Kuva: Fennovoima