Capgemini: Suomalaisyrityksillä haasteita analytiikassa

Ohjelmistoyhtiö Capgemini mukaan suomalaisilla yrityksillä on isoja haasteita analytiikan hyödyntämisessä. Menestystä rajoittavat  datan siiloutuminen, hauraat hallintomallit, taitamattomuus hyödyntää ulkopuolisia datalähteitä ja päätäntävallan puute.

Capgemini on julkaissut raportin, jonka mukaan yli 70 prosenttia organisaatioista painottaa toiminnassaan operatiivista analytiikkaa.  Tutkimus kartoittaa myös niitä tekijöitä, jotka ovat onnistuneiden analytiikkahankkeiden takana.

”Organisaatiot ovat siirtymässä operatiivisen analytiikan käyttöön, koska näin pystytään sekä lisäämään sisäisten toimintojen tehokkuutta, että parantamaan asiakaspalvelun tarjoamaa asiakaskokemusta”, kertoo Anne-Laure Thieullent, Capgeminin Euroopan Big Data -toimintojen johtaja.

Tiedot perustuvat tuoreeseen tutkimukseen, johon osallistui yli 600 ylintä johtajaa Yhdysvalloissa, Kiinassa, Englannissa, Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa ja kaikissa Pohjoismaissa.

Neljä erilaista hyödyntäjää

Tutkimukseen osallistuneet organisaatiot jaoteltiin sen perusteella, missä määrin niiden analytiikkahankkeita oli integroitu ydintoimintojen prosesseihin ja miten hyvin hankkeet onnistuivat. Operatiivisen analytiikan kypsyysasteiksi tunnistettiin neljä luokkaa:

Edelläkävijät: 18 prosenttia organisaatioista on integroinut suurimman osan analytiikkahankkeistaan liiketoimintaprosesseihinsa ja saanut niistä odotusten mukaisia hyötyjä.

Optimoijat: 21 prosenttia organisaatioista on havainnut analytiikkahankkeiden varhaisia hyötyjä joillakin toimintojen alueilla, mutta ne eivät ole vielä ottaneet käyttöön monimutkaisempia hankkeita.

Ponnistelijat: 20 prosenttia organisaatioista on integroinut analytiikkahankkeet useimpiin liiketoimintaprosesseihinsa, mutta hyötyjä on vaikea tunnistaa.

Aloittelijat: 41 prosenttia organisaatioista on vasta ottamassa käyttöön analytiikkahankkeita toiminnoissaan. Näissä organisaatioissa analytiikkaa on mahdollisesti testattu, mutta hyötyjä ei ole vielä ehditty saada.

Yhdysvaltalaiset pisimmällä

Amerikkalaiset yritykset ovat analytiikkahankkeiden käytössä pisimmällä ja lisäksi menestyneimpiä: 50 prosenttia on saavuttanut operatiivisella analytiikalla tavoittelemansa hyödyt onnistuneesti. Vastaavista kiinalaisista yrityksistä saman on tehnyt vain 23 prosenttia, vaikka hankkeiden toteutusaste Kiinassa on korkea.

Merkittävä yhdysvaltalaisten yritysten menestystä edistävä tekijä on se, että niiden painopisteenä on tehokkaiden data- ja hallintoprosessien luominen. 47 prosenttia Yhdysvalloissa toimivista yrityksistä on tehnyt analytiikasta erottamattoman osan päätöksentekoaan.

Euroopassa vastaava luku on vain 28 prosenttia. Operatiivisen analytiikan suhteen eurooppalaiset yritykset ovat siis jäämässä jälkeen yhdysvaltalaisista kilpailijoistaan. Euroopan sisäisessä vertailussa Pohjoismaat menestyvät keskinkertaisesti.

Teknologia on tulossa auttamaan tässäkin asiassa. Tulevaisuudessa analytiikan maksimaalinen käyttö on tarpeen yritysten menestymisessä.

”Olemme vain raapaisseet operatiivisen analytiikan pintaa. Toimitusketju tuottaa yhä enemmän dataa aina tehdassalista asiakkaille myytäviin tuotteisiin asti, sanoo Jerome Buvat, Capgeminin Digital Transformation Instituten johtaja.

Hänen mukaansa älykkään tietotekniikan (cognitive computing) avulla organisaatiot voivat löytää merkityksellisiä yhteyksiä kaikesta tästä datasta. Samalla koneoppiminen ja tekoäly mahdollistavat yhä monimutkaisemmaksi käyvän päätöksenteon ja operaatioiden optimoinnin.

LISÄÄ: Cap-Ceminin raportti (LINKKI)

KUVA: Kone on ollut edelläkävijä  analytiikkahankkeissa ja teollisen internetin hyödyntäjänä. Yritys on pystynyt liittämään digitalisaation liiketoimintaprosesseihinsa ja saanut niistä selkeitä hyötyjä.