Laserkeilaus voi tuoda palaneen kirkon takaisin

Uusin laserkeilantekniikka voi tuoda takaisin palaneen Ylivieskan kirkon. Kirkko laserkeilattiin kaksi vuotta sitten. Olemassa olevien tiedostojen  avulla kirkko voitaisiin rakentaa uudestaan. Siitä on ensin tekeillä virtuaalimalli lähikuukausien aikana.

Aiemmin Centrian ammattikorkeakoulu on skannanut esimerkiksi Oulun keskustaa torinrannan ja tuomiokirkon kortteleissa, Kitzhin puukirkot Venäjällä Äänisen sekä joidenkin teollisuuskohteiden sisätiloja saneeraussuunnitelmia varten.

Rakennusten skannaamisen lisäksi laserkeilaus taipuu moneen muuhunkin tehtävään, sanoo Centrian lehtori Mikko Himanka.

’’Tuotetun mittausaineiston tietoja voidaan hyödyntää vaikkapa maa-alueen käytön suunnittelussa, rakennettavan kohteen rakennusaikaisissa mittauksissa, saneerausrakentamisen suunnittelussa, laitehallien suunnittelussa, dokumentoinnissa, markkinoinnissa, kaivosteollisuudessa, virtuaalimaailman objektien luomisessa tai vaikkapa yrityksen sisäisissä koulutuksissa, Mikko Himanka listaa soveltamismahdollisuuksia.

Centrialla on käytössään Leican valmistama ScanStation 2 -laserkeilain, jolla voidaan tuottaa tarkasteltavasta kohteesta kolmiulotteinen mittausaineisto.

Tuloksena saatu aineisto voidaan sijoittaa tarvittaessa haluttuun koordinaatistoon. Jokaisella mittauspisteellä on koordinaattitieto keilauskohdan suhteen sekä todellisuutta vastaava väritieto.

Kolmiulotteista mittausaineistoa voidaan tuottaa, kun ympäristön lämpötila on plussan puolella. Aineistoa tuotetaan useista eri keilauskohdista, jotka yhdistämällä saadaan aikaiseksi kolmiulotteinen mittausaineisto monimutkaisestakin kohteesta.

Mallista voidaan tehdä CAD-malli ja rakennuspiirustukset vaikkapa saneeraus- ja laajennuskohteissa, jossa vanhasta rakennuksesta ei ole olemassa tarkkoja mittoja. Tarpeen vaatiessa se voidaan vaikka tulostaa 3D-tulostimella halutussa koossa.

Mitä on laserkeilaus?

Laserkeilain on motorisoitu laseretäisyysmittari, joka mittaa halutulla tiheydellä fyysisen ympäristön kohteiden etäisyyksiä mittapisteestä. Tuloksena hahmottuu pilvimäinen mittauspisteiden joukko.

Katveiden poistamiseksi sama kohde skannataan tyypillisesti riittävän monesta kulmasta, jotta saadaan kattava pisteaineisto aikaiseksi. Nämä eri paikoista otetut pistepilvet yhdistetään myöhemmin toisiinsa yhdeksi suureksi aineistoksi. Mitä tiheämmässä pisteet ovat, sitä tarkempi mallista tulee.

Hyvässä rakennusskannauksessa on miljoonia, jopa kymmeniä miljoonia mittapisteitä. Kun tämä pistepilvi visualisoidaan 3D-koordinaatistossa, kohdetta voi pyöritellä ja siinä voi kulkea läpi vapaasti. Läheltä katsottaessa illuusio kuitenkin haihtuu, ja pinnat osoittautuvatkin vain joukoksi irtonaisia pisteitä.

Lähde: Centria amk

LISÄÄ: Centrian tuottama video Ylivieskan keskustassa olevan myllyn ja sen ympäristöstä mittausaineistosta (LINKKI, Youtube)