Tablettikoulu helpottamaan ohjelmoinnin opetusta

Digitaalisen oppimateriaalin tuottaja Tabletkoulu yhdistää voimansa hollantilaisen ohjelmointikustantaja Bomberbotin kanssa. Suomessa ohjelmoinnin opetus  tulossa alakouluissa käyttöön seuraavan lukuvuoden alkaessa syksyllä 2016.

Tabletkoulun toimitusjohtajan Oskari Lehtosen mukaan yhteistyö Bomberbotin kanssa toteuttaa hyvin yrityksen suunnitelmaa laajentua oppimateriaaleissa myös ohjelmointialueelle.

’’Meiltä puuttui ratkaisu ohjelmoinnin opetukseen alakouluissa. Siksi on hienoa, että löysimme toisemme Bomberbotin kanssa.” kertoo Tabletkoulu Oy:n toimitusjohtaja Oskari Lehtonen.

Uusien kansallisten opetussuunnitelmien muutosten myötä ohjelmointi ja tietotekninen ajattelu ovat tulossa osaksi opetussuunnitelmaa, joka otetaan alakouluissa käyttöön seuraavan lukuvuoden alkaessa syksyllä 2016.

Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto on koulujen vastuulla. Koulut ovat haasteen edessä, koska suurella osalla opettajista ei ole kokemusta ohjelmoinnista. He tarvitsevat tukea, jotta voivat opettaa ohjelmointia oppilailleen.

Hollantilainen Bomberbot on kehittänyt kaksivuotisen ohjelmoinnin opintosuunnitelman, jota käyttää maassa jo yli 500 koulua. Muutamissa suomalaiskouluissa Bomberbot on jo kokeilussa.

Bomberbot tarjoaa opettajille alustan, josta löytyvät tuntisuunnitelmat ja esitykset, sekä verkkopeli, jonka avulla oppilaat oppivat ohjelmoinnin käsitteitä.

Oppilaat oppivat hallitsemaan ohjelmointitaidot ratkaisemalla erilaisia haasteita verkkopelin tehtävissä. Opettajat pystyvät seuraamaan oppilaiden etenemistä ja mukauttamaan oppitunteja oppilaiden kehityksen mukaan.

Kuva: Bomberbot

LISÄÄ: Tabletkoulu (LINKKI) ja Bomberbot (LINKKI)