VIDEO: Teknologiateollisuus ei saa kasvusta kiinni

Teknologiateollisuuden liikevaihto on alkuvuonna vähentynyt eikä tilauskehitys lupaa kasvua, vaikka yritykset tekevät parhaansa. Suomalaisen toimintaympäristön kilpailukykyä olisi pikaisesti parannettava, sanoo Teknologiateollisuus.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut kolmen prosentin tasolle. Epävarmuus tulevasta kehityksestä on suurta. Yritykset tekevät hartiavoimin töitä parantaakseen omaa kilpailukykyään, mutta heikkojen talousnäkymien oloissa myös suomalaisen toimintaympäristön kilpailukyvyn merkitys korostuu.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtajan Jorma Turusen mukaan hallituksen ripustautuminen kohta vuoden täyttävään yhteiskunta- tai kilpailukykysopimukseen ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia.

’’Odotamme edelleen valtion toimia yritysten toimintaympäristön kuntoon laittamiseksi, liikennekaari oli ilon pilkahdus’’, Turunen toteaa.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa väheni viime vuonna hieman verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan noin 66 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 86 miljardia euroa. Tämän vuoden tammikuussa liikevaihto oli viisi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta 16 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 17 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Tilauskannan kasvu koostuu ennen kaikkea aikaisemmin saaduista suurista laivatilauksista.

Alan yritysten saamat tarjouspyynnöt olivat alkuvuonna kasvusuunnassa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan kuitenkin olevan keväällä samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen tammi-maaliskuun aikana. Henkilöstö supistui noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli kaikkiaan 278 000 maaliskuun lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 14 000 henkilöä.

Investointeja tarvitaan kipeästi

Yritysten investoinnit ovat kehittyneet Suomessa huolestuttavan heikosti vuoden 2008 jälkeen. Suomi on jäänyt selvästi jälkeen muiden tärkeiden kilpailijamaiden kehityksestä.

Yritysten investoinnit Suomessa ovat alemmat kuin poistot. Vientisektorin eli käytännössä teollisuuden tuotantokapasiteetti on pudonnut kaikkiaan noin 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Vaikka kysynnässä tapahtuisi merkittävä käänne parempaan, nyt käytössä oleva tuotantokapasiteetti ei mahdollista sellaista tuotantoa ja vientiä, joka meillä oli vielä vuonna 2008.

’’Investointeja on saatava liikkeelle. Se on välttämätöntä, jotta Suomeen syntyy kasvua ja työpaikkoja’’, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Turunen toteaa.

LISÄÄ: Teknologiateollisuuden näkymät videona 3.5.2018 (LINKKI, Vimeo), esityskalvot  (LINKKI, pptx) ja Talousnäkymät -raportti 3.5.2016 (LINKKI, pdf)

Kuva: Konepaja Häkkisellä riittää töitä. Yhtiön tuotteita ovat kuvan kookkaat, mittatarkat komponenti esimerkiksi kaasuturbiineihin, merimoottoreihin ja paperikoneisiin.

Pävitetty 3.5.2016