Suomi vei kasvasti puuta ja instrumentteja

Suomen vienti laski kymmenen prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan pääosin öljyn ja kemian vanavedessä. Vienti kasvoi vain perinteisessä metsäteollisuudessa sekä tieteellisissä kojeissa ja mittareissa.

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan liki 4,4 miljardia euroa, mikä oli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.  Kuluvan vuoden tammi-maaliskuun yhteenlaskettu vienti laski kahdeksan prosenttia.

Lähes kaikkien teollisuuden päätoimialojen kokonaisvienti heikkeni maaliskuussa. Jyrkintä lasku oli öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä teollisuuskoneiden kohdalla.

Metsäteollisuuden osalta kasvua tuli sahatavaran ja paperimassan viennissä. Myös tieteellisten kojeiden ja mittareiden vienti vahvistui hiukan.

Kokonaisvienti laski lähes kaikkiin tärkeimpiin kauppakumppanimaihin maaliskuussa. Vain vienti Viroon kasvoi hieman.

Jyrkimmin laski vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan. Vienti Venäjälle putosi alkuvuotta loivemmin. Myös tuonnissa tilastoitiin laskua melkein kaikkien tärkeimpien tuontimaiden kohdalle. Ainoastaan tuonti Yhdysvalloista ja Ranskasta vahvistui.

Tavaratuonti väheni lähinnä öljyn hinnan laskettua. Maaliskuun tuonnin arvoksi tuli hiukan yli 4,6 miljardia euroa, jossa on kahdeksan prosentin lasku. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta laski seitsemän prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli maaliskuussa 265 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen neljänneksen aikana kauppataseen alijäämää kertyi 810 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuussa kauppataseessa oli 200 miljoonaa euroa vajetta. Tammi-maaliskuun alijäämä oli tuolloin 780 miljoonaa euroa.