VTT valvoo IoT-tekniikalla elektroniikkatehdasta

VTT:n painetun elektroniikan pilottitehdas Oulussa siirtyi uuteen aikakauteen, kun sitä valvomaan teollisen internetin ratkaisulla. Mittaustiedot kerätään langattomasti pilvipalveluun, jossa niitä voidaan analysoida ja havainnollistaa käyttäjien mobiililaitteissa.

VTT:n Oulussa sijaitseva pilottitehdas on tarkoitettu muun muassa terveydenhuolto- ja hyvinvointialan diagnostiikan, puettavan elektroniikan, älyvalaisun sekä teollisuuden ja rakennusten teollisen internet (IoT) -teknologian tutkimukseen ja kehittämiseen.

Uuden IoT-tekniikan avulla tehtaan tuotantokoneelta voidaan myös seurata herkkään rullalta-rullalle -tuotantoon vaikuttavia ympäristöolosuhteita ja tehdä lämpötila-, kosteus- ja painemittauksia. Näin uudet tuotteet ja palvelut saadaan yhä nopeammin ja riskittömämmin markkinoille.

”Pilottitehdas ja yllättävän moni muukaan elektroniikan tuotantolinja eivät ole hyödyntäneet IoT-huipputeknologiaa aiemmin. Halusimme muuttaa tämän kehittämällä elektroniikan tuotantolinjalle helposti jälkiasennettavan anturointi- ja visualisointijärjestelmän, joka mahdollistaa dataan liittyvät lisäarvopalvelut ulos avattujen rajapintojen kautta”, kertoo johtava tutkija Marko Jurvansuu VTT:ltä.

Pilottitehdas tarjoaa tuotantonsa lisäksi yhteistyökumppaneille kiintoisan tutkimusympäristön, jossa uusia anturointi- ja IoT-ratkaisuja voidaan räätälöidä ja testata ”todellisessa” tuotantoympäristössä. Näin yritysten kynnys aloittaa teollisen internetin käytännön toteutus omassa ympäristössään alenee ja tuotteiden käyttöönotto nopeutuu.

Ratkaisu mahdollistaa myös isot toimintatavan muutokset, sillä esimerkiksi painokoneen kunnon seuranta ja ennakoiva huolto voidaan myös osin ulkoistaa mittausdatan avulla. Ensimmäinen VTT:n ratkaisua hyödyntävä yritys on Offcode, jonka ADN IoT-alusta on integroitu mukaan. Järjestelmä yhdistää kerätyn anturidatan, jolloin kukin osapuoli voi poimia siitä itseään kiinnostavan osan.

”Teollisen internetin ratkaisun ansiosta saadaan jatkuvaa reaaliaikaista tietoa valmistusprosessin, laitteen, tuotantolinjan ja koneen toiminnasta ja kunnosta. Poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti ja näin parantaa prosessin laatua sekä pienentää riskejä vaikkapa ennakoimalla ja ajoittamalla laitehuoltoja entistä järkevämmin”, toteaa tiiminvetäjä Kari Rönkä.

Jatkossa painokoneesta tuleva data avataan VTT:n mukaan pilvipalvelun kautta yrityksille, jotka tarjoavat datan käsittelyyn liittyviä palveluitaan.

LISÄÄ: VTT:n Prinse16-seminaari painetusta elektroniikasta, 7.-8.6.2016, Oulu (LINKKI). Tapahtuman yhdteydessä pääsee myös tutustumaan tehtaaseen.

Kuva: Teknologian tutkimuskeskus VTT on kehittänyt painetun elektroniikan tuotantoa yli 15 vuoden ajan.  Oulun tehtaan kapasiteettia myydään myös yrityksille painetun elektroniikan tuotteiden ja niiden tuotannon kehittämiseen.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!