Sijaintitiedolla kasvava merkitys – tässä uusimmat trendit

Sijaintitiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa arkipäiväistyy samalla kun sen merkitys kasvaa. Samalla aukeaa kokonaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa. Karttakeskuksen visio-raportissa käydään läpi lähivuosien tärkeimpiä trendejä.

Dataan ja teknologiaan liittyvät trendit johtavat siihen, että sijainnin sisältävän tiedon, eli paikkatiedon hyödyntämisestä tulee yrityksissä arkipäivää.karttakeskus2016visiokansi

”Paikkatiedon arkipäiväistä hyödyntämistä ei voi enää pitää kilpailuetuna, vaan vaatimuksena. Monet asiat esimerkiksi liiketoiminta-analytiikassa, jotka olisivat vielä viisi vuotta sitten vaatineet raskasta paikkatietojärjestelmää, onnistuvat jo nyt yleisillä analytiikkatyökaluilla”, kertoo paikkatiedon hyödyntämisestä Karttakeskuksen toimitusjohtaja Vesa Niinistö.

Tänään julkaistu Karttakeskuksen Paikkatietovisio 2016 käsittelee paikkatiedon hyödyntämiseen liittyviä lähivuosien tärkeimpiä trendejä datan, teknologian ja liiketoiminnan näkökulmasta. Karttakeskuksen omien asiantuntijoiden lisäksi sisältöön ovat vaikuttaneet Karttakeskuksen asiakkaat ja kumppanit.

Uusien kartta-aineistojen aukeaminen ja datan tuotannon jatkuva kiihtyminen johtavat siihen, että yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden käytössä on yhä enemmän hyödyllistä dataa. Samalla paikkatietoon liittyvän teknologian kehityksen ansiosta tätä dataa on jatkossa mahdollista hyödyntää entistä paremmin esimerkiksi päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä.

LISÄÄ: Karttakeskuksen Paikkatietovisio-raportti (pdf)

Kuva: Paikkavisio-raportin kansi

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016