Uuden teknologian termit suomeksi

Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys on päivittänyt teknologiasanojen tietokantansa. Viimeisimpänä sanastoon on lisätty 3D-tulostukseen, nanoteknologiaan ja räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyviä termejä. Palvelussa on noin 30 000 termiä.

Tekninen kehitys on ripeää ja usein asiantuntijat käyttävät puheessaan englanninkielisiä termejä, koska niille ei ole ehditty muodostaa yhteisesti sovittua suomennosta. Epäselviä tilanteita voi muodostua silloin, jos termejä ryhdytään suomentamaan ja niille ehtii muodostua useita eri suomennoksia.

Metstan sanastotietokannan sisältö perustuu kansanvälisessä standardien laadinnassa yleisesti käytettyihin termeihin. Suomennokset ovat kunkin erityisalan asiantuntijoiden tekemiä. Tietokanta tukee osaltaan suomen kielen kehittymistä sekä termien ja sanastojen selkeytymistä, jalkautumista sekä vakiintumista yleiseen kieleen.

Tietokanta on ensisijaisesti tarkoitettu standardien laatijoiden, kääntäjien ja käyttäjien avuksi. Netissä avoimena olevaa palvelua voivat hyödyntää kaikki muutkin teollisuuden parissa työskentelevät sekä satunnaisemmin alan termejä tarvitsevat, kuten opiskelijat ja lakiasiantuntijat.

Metstan sanastotietokanta sisältää suomen- ja englanninkielisen termistön lisäksi tietoa termeihin liittyvistä standardeista sekä mm. linkin kansainvälisen standardisointiorganisaation ISOn termipankkiin.

LISÄÄ: Metsta-sanastotietokanta (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!