Suomi tarvitsee ohjelmistorobotiikan osaajia

Suomalaisyritykset uskovat ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn merkityksen kasvavan lähivuosina, kertoo ohjlemistotalo OpusCapita selvityksessään. Suurimmaksi esteeksi ohelmistorobotiikan käyttöönotolle, 43 prosenttia vastaajista ilmoitti osaajapulan.

OpusCapitan kyselyyn vastanneista valtaosa (79 %) arvioi, että robotiikalla ja keinoälyllä tulee olemaan niille merkittäviä liiketoiminnallisia vaikutuksia seuraavan neljän vuoden kuluessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 74 yritystä eri toimialoilta. Mukana oli 37 suomalaisyritystä.

Neljännes kaikista niistä organisaatiosta, joissa jo hyödynnettiin tietotyön automatisointia, arvioivat että ohjelmistorobotiikka ja keinoäly tulevat mullistamaan koko liiketoiminnan. Viidennes näistä vastaajista arvioi sillä olevan merkittävää vaikutuksia liiketoimintaan.

Suurimmat tietotyön automatisoinnin hyödyt löytyvät taloushallinnon, palkanmaksun ja asiakaspalvelun automatisoinnin alueelta. ’’Omat kokemuksemme ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä ovat erittäin rohkaisevia ja olemme pystyneet tehostamaan taloushallinnon rutiinitöitä, sekä parantamaan työn laatua jopa odotettua paremmin, kertoo OpusCapitan markkinointipäällikkö Petri Karjalainen.

OpusCapitan saamien vastausten perusteella ohjelmistorobotiikan ja keinoälyn avulla haetaan ennen kaikkea toimintojen tehostamista (81 %), kustannussäästöjä (49 %) ja mahdollisuutta vähentää työntekijöiden tylsiä rutiinitöitä (41 %).

Lähes kolmannes suomalaisista vastaajista (30 %) kertoi pyrkivänsä laadun parantamiseen ja riskien minimointiin ohjelmistorobotiikan avulla. Muissa maissa tähän pyrki 35 prosenttia vastaajista.

Suurimmaksi ongelmaksi on nousemassa kuitenkin alan osaajien rekrytointi. Vastaajista, 43 prosenttia, sanoi osaajapulan olevan suurin este ohjelmistorobotiikan käyttöönotolle. Tämä haaste tuli esiin myös koko robotisoinnin aluetta selvittäneen Liikenne- ja viestintäministeriön robotiikan taustaselvityksessä (LINKKI).

OpusCapita selvitti Robotiikka- ja tekoälykysely 2016 -kyselyllään yritysten ja organisaatioiden asenteita robotiikkaa ja tekoälyä kohtaan helmi-maaliskuussa 2016. Kyselyssä keskityttiin erityisesti ohjelmistorobotiikkaan. Keinoäly ja koneoppiminen mahdollistavat sen, että robotti luo itselleen tarvittavat algoritmit, mikä nopeuttaa robotiikan käyttöönottoa organisaatioissa huomattavasti.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!