Varmempaa kuitua arktiselle alueelle

Pohjoisessa Suomessa otetaan loppuvuodesta käyttöön uusi nopeampi kuituyhteys, joka nopeuttaa datan siirtoa Norjan, Ruotsin ja Suomen kesken. Uusi yhteys tuo paljon kaivattuja parannuksia yhteyksiin Suomen ja Norjan pohjoisimmissa osissa sijaitseville tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille.

Myöhemmin tänä vuonna käyttöön otettava verkko perustuu aluksi kymmenen gigabitin verkkoinfrastruktuuriin, joka on yhdistelmä Funetin, Uninettin ja Sunetin sekä kolmansien osapuolten kapasiteettia Sodankylästä pohjoiseen Norjan Finnmarkin alueelle.

NORDUnet ottaa käyttöön kolme uutta reititinlaitetta tarjotakseen vikasietoiset yhteydet korkeakoulu- ja tutkimusverkoille ja niiden käyttäjille verkkorenkaan alueella. Projektissa muodostetaan yhtenäinen verkkorengas, joka mahdollistaa datan siirron Norjan, Ruotsin ja Suomen kautta.

Verkko toteuttava Tundra-projekti on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana korkeakoulu- ja tutkimusverkot Ruotsista (Sunet), Suomesta (Funet) ja Norjasta (Uninett) sekä pohjoismainen e-infrastruktuuripalveluja tuottava NORDUnet.

’’Pohjoismaisen yhteistyön avulla olemme saavuttaneet hyvin kustannustehokkaan ratkaisun napapiirin pohjoispuolisiin tietoliikennehaasteisiin’’, sanoo Suomen korkeakoulu- ja tutkimusverkko Funetin kehityspäällikkö Teemu Kiviniemi.

Pohjois-Suomi on erittäin tärkeä alue, sillä siellä sijaitsee useita tärkeitä tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. Valokuitureittejä on vielä harvassa. Napapiirin pohjoispuolella olevat tutkimusverkkoyhteydet ovat tähän asti olleet haavoittuvaisia verkon varmennusten puutteen takia.

’’Nyt voimme tarjota häiriönsietokyvyltään paremman verkon kaikille Uninettin asiakkaille Finnmarkin alueella’’, sanoo Vidar Faltinsen, Uninettin teknologiajohtaja.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!