Bittium hakee vientiä ohjelmistoradiolleen

Oululainen Bittium hakee vientimarkkinoita ohjelmistoradiolleen. Yritys esittelee tänään Pariisissa alkavilla puolustusalan Eurosatory-messuilla  militarialueen ratkaisujaan. Yritys on mukana myös eurooppalaisessa ohjelmistoradiota kehittävässä ESSOR-hankkeessa.

Pariisin Eurosatory-messujen Bittiumin osastolla demonstroidaan taistelukentällä tarvittavia tiedonsiirto- ja kommunikaatioratkaisuja. Lisäksi Bittium Tough Mobile -älypuhelimella demonstroidaan kolmansien osapuolien radiopuhelinsovelluksia (PTT, Push-to-Talk).

Bittiumin omalla messuosastolla tapahtuvien demonstraatioiden lisäksi Bittium TAC WIN -ohjelmistoradio on mukana ESSOR-hankkeen (European Secure Software defined Radio) demoissa. Bittiumin ratkaisua on mukana ESSOR HDRWF -radioaaltomuodon (High Data Rate Waveform)- demossa kahden eri ESSOR-kumppanin kanssa. Yhteistyötahot ovat ranskalainen Thales ja  italialaisen Leonardon Swave.

Eurooppalaisen ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää uusinta ohjelmistoradioiden tekniikkaa ja siten parantaa yhteistoimintakykyä maiden välisissä yhteisoperaatioissa.  Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyi vuonna 2015. Hankkeen toisesta vaiheesta neuvotellaan parhaillaan osapuolten kesken.

ESSOR-hanke toimii Euroopan puolustusviraston alaisuudessa ja hanketta rahoittavat Espanjan, Italian, Puolan, Suomen, Ranskan ja Ruotsin valtiot. Bittiumin lisäksi teollisuutta projektin ensimmäisessä vaiheessa edustivat Indra Espanjasta, Leonardo Italiasta, Radmor Puolasta, Saab Ruotsista ja Thales Ranskasta.

TAUSTAA: Ohjelmistoradiot toimivat yhteen

Bittium ja Leonardo-Finmeccanica demonstroivat Pariissa kuinka Euroopan eri maiden maavoimat voivat kommunikoida toistensa kanssa maiden välisissä sotilasoperaatioissa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin käyttää.

Demonstraatiossa yritykset näyttävät kuinka eurooppalainen ESSOR-hanke (European Secure Software defined Radio) on mahdollistanut molempien yritysten eri järjestelmien saumattoman yhteentoimivuuden. Bittium TAC WIN -järjestelmä on tällä hetkellä laajamittaisessa käytössä Suomen Puolustusvoimilla ja se mahdollistaa nopean ja automaattisen laajakaistaisen langattoman IP-verkon (Internet Protocol) muodostamisen taistelukentälle.

Verkko on yhteensopiva olemassa olevien kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Leonardon Swave SDR on 4-kanavainen ajoneuvoradio, jossa voi käyttää eri aaltomuotoja välillä 4 MHz – 2 GHz.

”Eurosatory on täydellinen paikka esitellä hankkeen tuloksia koko puolustusalan yhteisölle. Meidän TAC WIN -järjestelmän ja Leonardon Swave SDR -taktisen radion toimiminen samassa verkossa demonstroi erinomaisesti ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodon portattavuutta eri ohjelmistoradioalustoihin”, toteaa Bittiumin Defense -tuote- ja palvelualueesta vastaava johtaja Harri Romppainen.

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta.

Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä.

Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

LISÄÄ: Eurosatory (LINKKI), ESSOR (LINKKI) ja Bittiumin viestijärjestelmä taistelukentällä (LINKKI, png-kuvatiedosto)

Päivitetty 18.41

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639