Meriteollisuus hakee kasvua – metallista sähkötekniikkaan

Suomen meritekniikka hakee uudistuneena tilauksi maailmalta. Yritykset odottavat yli 70 miljardilla laivatilauksia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Laivojen lisäksi tilaukset toisi runsaasti uutta tehtävää myös  suomalaisille meriteollisuuden laitteiden ja  valvomoratkaisujen valmistajille.

Suomalaisten meriteollisuusyritysten osaamiselle on taas kysyntää, vaikka hetki sitten erityisesti telakkateollisuus oli isoissa ongelmissa. Vientiä kirittävä Finpro arvion mukaan suomalaisille sopivien laivojen tilaukset voisivat nousta seuraavan kymmenen vuoden aikana yli 70 miljardiin euroon.

Uudet laivatilaukset ja laivojen muutostyöt tarjoavat suomalaiselle meriteollisuudelle ja sen alihankintaketjulle isoja mahdollisuuksia kasvaa. Ala on harvoja vientialoja, joiden liiketoiminta Venäjällä on jatkunut pakotteista huolimatta.

Suomalaisen meriteollisuusosaamisen vahvimpia kärkiä ovat Finpron mukaan suuret risteilijäalukset, jäänmurtajat, jäissä kulkevat alukset sekä alihankintatyöt, suunnittelu ja järjestelmätoimitukset näihin alustyyppeihin.

Suurten risteilijäalusten rakennustöistä Suomen ulkopuolisilla telakoilla suomalaisyritysten osaamisella voidaan kattaa jopa neljännes. Jäänmurtajissa suomalaisten osuus on laivan kokonaisarvosta huomattavasti suurempi.

Suomen vientiponnistelut keskittyvät erityisesti markkinoille, joilla rakennetaan suomalaiseen osaamiseen sopivia laivoja’’, sanoo Finpron Maritime and Offshore from Finland -kasvuohjelman johtaja Ulla Lainio.

Suomi panostaa erityisesti Venäjälle, Saksaan, Norjaan, Ranskaan, USA:han ja Aasiaan. Vastoin Suomen viennin yleistä kehitystä, meriteollisuuden vienti Venäjälle on kehittynyt edelleen. Venäjällä erityisen kysyttyä on suomalainen arktinen osaaminen ja laivojen sisustuskokonaisuudet.

Finpron tekemän arvion perusteella maailman uusista laivatilauksista vuosina 2016-2026 suomalaisyrityksille sopivien tilausten arvo esisopimukset mukaan lukien on yli 70 miljardia euroa.

Arvioon sisältyvät uudet laivatilaukset koostuvat uusista risteilijäaluksista, matkustajalaivoista, ro-ro-aluksista, ropax-aluksista, ferry-aluksista, jäänmurtajista, jäissä kulkevista erikoisaluksista sekä muutostöistä vanhoihin risteilijä- ja matkustaja-aluksiin. Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia tilauksessa esisopimukset mukaan lukien 78 alusta.

TAUSTAA: Meriteollisuuden vienti Venäjälle ui vastavirtaan

Venäjänn markkinoiden imun selittää Venäjän halu kasvattaa osuuttaan globaalissa laivanrakennuksessa, sekä hyödyntää arktisia alueitaan sekä meriliikenteessä että kaasun- ja öljynporauksessa.

’’Venäjän telakoilla Viipurissa ja Pietarin alueella on rakenteilla kymmenen jäänmurtajaa. Suomalaisilla laitetoimittajilla ja suunnittelutoimistoilla on pitkät ja vahvat suhteet murtajia rakentaviin telakoihin.

Vuosina 2014-16 moni uusi suomalainen teknologiatoimittaja on päässyt mukaan laivaprojekteihin Venäjällä, sanoo Finpron Ulla Lainio.

Myös japanilaiset laivanvarustamot ja telakat ostavat suomalaista risteilijä- ja ferry-osaamista sekä arktisen merenkulun asiantuntemusta.

Vuonna 2015 käynnistynyt Finpron Maritime and Offshore from Finland-kasvuohjelma auttaa suomalaisyrityksiä pääsemään kiinni kansainvälisiin laivahankkeisiin. Kasvuohjelman rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuva: ABB on perustanut Helsingin Vuosaareen laivojen etävalvontakeskuksen, josta pilvipalveluiden avulla voidaan etänä valvoa maailman merillä kulkevia aluksia. Käytössä on pilvipalvelut ja uusin IoT-tekniikka.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639