Terveysala luottaa digitekniikkaan – uusi vientisivusto

Suomeen syntyy digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin startuppeja kiihtyvällä vauhdilla. Alan kasvu näkyy myös terveysteknologian viennissä, joka kasvaa keskimäärin kahdeksan prosenttia vuodessa. Nyt ala kokoaa vientiä varten tiedot Finlandhealth.fi -nettisivuston.

Terveysteknologia on viime vuosina ollut valopilkku Suomen viennissä; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen. Terveysteknologian liiton mukaan alan vienti on lähes kaksi miljardia euroa, mutta kasvunäkymät ovat edelleen suuret. Kasvua haetaan uusimman teknologian hyödyntämisen lisäksi panostamalla kasvualueisiin.

Terveysalan korkeakoulutus on vahvaa ja tutkimuksen laatu korkeaa. Uusia yliopistojen, yritysten ja yliopistollisten sairaaloiden sekä biopankkien välisiä tutkimusyhteistyösopimuksia on viime aikoina julkistettu useita.

Terveys- ja bioteknologian sekä lääketeollisuuden piirissä toimii Suomessa noin 500 vientiyritystä. Alan liikevaihdon on arvioitu olevan noin viisi miljardia euroa, josta viennin osuus on 2,8 miljardia euroa.

Terveysala on viime vuosina ollut selkeä nousija Suomen vientitilastoissa; liikevaihto ja vienti kasvavat, ja kauppatase on vahvasti positiivinen.

Terveystoimialojen kasvun vauhdittaminen on myös yksi hallituksen kasvupolitiikan painopisteistä. Hallitus julkisti 14. kesäkuuta Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tiekartan vuosille 2016–2018.

Uuden tiekartan kautta tavoitteena on vahvistaa toimintaympäristöä, ja parantaa siten Suomen asemaa kansainvälisesti tunnettuna terveysalan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, investointien sekä uuden liiketoiminnan edelläkävijänä.

Uusi sivusto houkuttelemaan investointeja

Uusia investointeja ja vienti kirittävä Finpro on avannut terveysteknologiasta englanninkielisen nettisivuston, jossa esitellään suomalaista terveysalan osaamista, yrityksiä ja tutkimusta. Uuden nettisivuston avulla haetaan kontakteja myös alan sijoittajiin.

Finpron mukaan terveysalle pitää saada nykyistäkin kunnianhimoisemmin kasvua ja tähän tarvitaan ulkomaisia investointeja. Terveysalan ja terveysteknologian osaaminen Suomessa on jo maailman huippuluokkaa.

’’Jotta ulkomaiset investoijat, potentiaaliset asiakkaat ja tutkimusyhteisöt löytäisivät suomalaiset terveysalan yritykset ja tutkimusorganisaatiot entistä paremmin, olemme lanseeranneet sähköisen palvelun finlandhealth.fi. Sivusto kokoaa yhteen suomalaisen tarjoaman, kertoo Team Finland Health -kasvuohjelman ohjelmajohtaja Pirjo Kortteisto.

Merkittävimpiä Suomeen investoivia maita viime vuosina ovat olleet Ruotsi, USA, Iso-Britannia, Tanska ja Saksa. Terveysteknologiassa uusia investointeja ja vientimahdollisuuksia haetaan erityisesti USA:sta, Isosta-Britanniasta, Sveitsistä, Saksasta ja Japanista. Myös suomalaiset yritykset ovat laajentaneet toimintaansa ja investoineet tutkimukseen ja tuotantoon Suomessa.

Finlandhealth.fi -sivusto esittelee alan suomalaisia innovaatioita ja tutkimuksia sekä julkaisee jatkuvasti kiinnostavia toimialaa esitteleviä artikkeleita.

Finlandhealth.fi on toteutettu osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa Team Finland Health -kasvuohjelmaa. Team Finland Health-kasvuohjelman lisäksi Finprossa alan kasvua ja kansainvälistymistä sekä investointien houkuttelua tukevat muun muassa FinlandCare ja Digital Hospitals -kasvuohjelmat sekä Team Finland -verkosto maailmalla.

LISÄÄ: FinlandHealth.fi (LINKKI) ja Terveysteknologian liitto (LINKKI) ja Terveysteknologia käy kaupaksi (Uutinen 5.4.2016, Uusiteknologia.fi, LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639